Zamyślenia nad SŁOWEM

I odpuść nam nasze winy...

24 niedziela zwykła A

Syr 27,30-28,7;  Ps 103;  Rz 14,7-9; Mt 18,21-35

Zamyslenia nad Sowem 

I odpuść nam nasze winy...

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. (Por. Ojcze nasz)

Tak się modlisz. Pewnie codziennie… Może kilka razy na dzień, powtarzasz te słowa. I może się już nad nimi nie zastanawiasz; i może już do nich przywykłeś. Ale te słowa, które wypowiadasz w Modlitwie Pańskiej, mają wielkie znaczenie; znaczenie dla naszego życia; znaczenie dla naszej wieczności. Warto się więc nad nimi dzisiaj zatrzymać. Zatrzymać w świetle usłyszanej przed chwilą Ewangelii.

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” (Mt 18,21)

Któż z nas nie zna tej sytuacji: „brat wykroczy przeciwko mnie”. Ktoś mnie skrzywdził, obraził. Słowem albo czynem… I wyrządzona krzywda boli. I domaga się wyrównania; mówimy: sprawiedliwości.

Takich sytuacji między ludźmi jest tysiące. Też między bliskimi ludźmi; też w rodzinie, w małżeństwie...

I gdyby to się zdarzyło tylko raz, to można by przymknąć oko, nie reagować, zapomnieć... Ale gdy sytuacja się powtarza. I znowu, i znowu...

„Panie, ile razy mam przebaczyć (…)? Czy aż siedem razy?” (Mt 18,21)

Czytaj więcej...

Upomnienie

Kazanie 23 niedziela zwykła rok A Mannheim 2023

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Upomnienie

W dzisiejszej liturgii słowa nasza uwaga skierowana jest na pozyskanie brata. Jezus celowo używa słowa brat a nie np. mężczyzna, bliźni, obcy. Użycie terminu brat, ma nam ukazać, że dla Boga wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Może na co dzień nie zawsze o tym pamiętamy, bo w obecnych czasach drugiego człowieka traktujemy zazwyczaj jako rywal i przeciwnik. Tymczasem w Ewangelii Jezus każde nam postępować wbrew współczesnej logice. Naszym zadaniem jest troska o brata, aby go uratować przed błędnymi decyzjami i spróbować go przekonać do zmiany postępowania. W naszym postępowaniu mamy być naśladowcami Jezusa, który jako Dobry Pasterz opuszcza swoje owce i udaje się, aby odszukać jedną zagubioną.

Jezus w trzech etapach określa nas sposób działania. Na samym początku mamy udać się do brata i upomnieć go w cztery oczy. Greckie słowo przetłumaczone tu jako „upomnij go” znaczy „odsłonić” albo „odkryć”. Nie określa ono ostrej reprymendy, lecz akt miłości, mający pomóc drugiej osobie zobaczyć jej przewinę.

Czytaj więcej...

Po Bożemu czy po ludzku?...

22 niedziela zwykła A - 2023

Jr 20,7-9; Ps 63; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27

Zamyslenia nad Sowem

Po Bożemu czy po ludzku?...

Zejdź mi z oczu, szatanie! Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. (Mt 16, 23)

Zejdź mi z oczu szatnie… (Mt 16, 23)

Właściwie Ewangelia poprzedniej niedzieli i dzisiejsza powinny być czytane razem. To następujące bezpośrednio po sobie fragmenty Ewangelii według św. Mateusza.

Chwilę wcześniej Piotr wyznał wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego, a w zamian otrzymał obietnicę i posłannictwo. Pamiętamy z ubiegłej niedzieli:

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (Mt 16,17-19)

A teraz Piotr słyszy:

Zejdź mi z oczu szatnie… (Mt 16, 23)

A przecież Piotr nie mówi nic złego… On tylko nie chce, by Jezus cierpiał, by został zabity.

W czym więc tkwi błąd?...

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji