Zamyślenia nad SŁOWEM

Nasza Pascha

Wigilia Paschalna 2021

Wj 14,15 – 15,1; Mk 16,1-8

33 

Nasza Pascha

Chyba każdy naród ma u swojego początku jakieś ważne wydarzenie - jakieś doświadczenie kluczowe - dzięki któremu ten naród powstaje. Wydarzenie to przechowywane jest później w zbiorowej pamięci; a Wspólnota może się do niego odwoływać, potwierdzając w ten sposób swoją tożsamość.

Czasami nazwa się takie początkowe, wspólnotowo- twórcze wydarzenie mitem założycielskim. Przy czym słowo mit może tutaj wprowadzać w błąd, chodzi przecież o coś, co wydarzyło się rzeczywiście.

Niewątpliwie takim narodotwórczym doświadczeniem dla Izraela było Wyjście z Egiptu.

To prawda, że istniała historia wcześniejsza; historia patriarchów, począwszy od Abrahama. To prawda, że od jednego z tych patriarchów – Jakuba, który walczył z Bogiem o błogosławieństwo i dlatego Bóg zmienił mu imię na Izrael (Por. Rdz 32,26-33) – wywodzi się też nazwa całego narodu.

Jednak doświadczeniem najważniejszym; doświadczeniem tworzącym wspólnotę narodową było Wyjście z Egiptu.

Czytaj więcej...

Zuchwałość wiary w Eucharystię

Wielki Czwartek 2021

Wj 12,1-8.11-14; Ps 116 B; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15

IMG 1723 

Zuchwałość wiary w Eucharystię

„(…) Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: << To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę.>>” (1 Kor 11,23-24)

Ale czy to nie jest zuchwałość?...

Ta nasza wiara w Eucharystię…

Czy to nie jest zuchwałość?...

Bo jak to może się stać, by Bóg – Wszechmocny i Niepojęty – mieścił się w Okruchu Chleba.

I byśmy mogli się Tym Bogiem karmić… Przyjmować Go do serca…

Jak to może się stać?...

Czy to nie jest zuchwałość, by twierdzić, że Bóg do nas przychodzi pod postacią Chleba? Że jest z nami Obecny... Pośród nas przebywa…

Czytaj więcej...

Logika ziarna

5 niedziela Wielkiego Postu B (2021)

Jr 31,31-34; Ps 51; Hbr 5,7-9; J 12,20-33

20200728 183345

Logika ziarna

„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.” (J 12,24)

Logika Ewangelii to logika ziarna…

Tego ziarna, które pada na ziemię żyzną i plon wydaje; trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny… (Por. Mk 4,1-20)

Logika Ewangelii to logika ziarna…

Tego, które jest najmniejsze ze wszystkich ziaren, ale posiane w ziemie, rośnie i staje się drzewem, tak że ptaki znajdują w nim schronienie. (Por. Mk 4,30-32)

Logika Ewangelii to logika ziarna…

Tego, które zasiane w ziemię kiełkuje i rośnie. I „ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.” (Mk 4,28)

Logika Ewangelii to logika ziarna…

Tego ziarna, które wpadłszy, w ziemię obumrzeć musi, żeby przynieść plon obfity… (Por. J 12,24)

Bo „Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.” (J 12,25)

Logika Ewangelii to logika ziarna…

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji