Kalendarz liturgiczny

SOBOTA: 13.10.2018 – XXVIII Niedziela Zwykła     (Vorabendmesse)      - zielony

18:30

Różaniec

1)     +Eryka Zimniok, +Paweł i +Gertruda Brzezina oraz
+Wiktor Goj
- o radość życia wiecznego

2)     W int. Agaty - w 50 rocznicę urodzin - w podziękowaniu za wszystkie łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej.

NIEDZIELA: 14.10.2018 – XVIII Niedziela Zwykła                                - zielony

9:30

1)     +Stanisława i +Czesław Zięba oraz +Elżbieta
i +Stanisław
- o radość życia wiecznego.

12:00

chrzest:

     Krystian Waszak

1)     W int. Renaty i Dawida - dziękczynna w 17 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej
i umocnienie w miłości.

2)     W int. Dawida-Karola Szott - z okazji 2 rocznicy urodzin
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej

ŚRODA: 17.10.2018 – Wspomnienie. św. Ignacego Antiocheńskiego - czerwony

18:30

Różaniec

1)     +Richard Löffler w pierwszą rocznicę śmierci - o radość życia wiecznego.

PIĄTEK: 19.10.2018 – XXVIII Tygodnia Zwykłego                                - niebieski

18:30

Różaniec

1)     +Zofia Frontczak w 23 rocznicę śmierci - o radość życia wiecznego

SOBOTA: 20.10.2018 – Niedziela Papieska        (Vorabendmesse)        - biały

18:30

Różaniec

1)     +Paweł Miszczak - o radość życia wiecznego; z intencji rodziny

2)     W int. Zuzanny Jusiewicz w 5 rocznicę urodzin - o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej dla niej
i całej rodziny

3)     W int. Ewy i Krzysztofa - dziękczynna w 41 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej
i umocnienie w miłości dla nich oraz dzieci i wnuków.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji