20180425 102421

Krąg Biblijny działający przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim ma pomóc nam odkrywać bogactwo Słowa Bożego.

To z jednej strony forma katechezy biblijnej z elementami egzegezy tekstu, ale też okazja do dzielenia się swoim odbiorem Słowa i spojrzenia na życie w świetle Biblii.

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się zasadniczo w  czwarte piątki miesiąca (możliwe są wyjątki) po Mszy świętej wieczornej.

Najbliższe spotkanie? o godz. 19.30. Temat: Wybór Dwunastu  (Mk 3,7-19)

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji