Ks. Grzegorz Borski urodził się 15. listopada 1980 r. w Kłodzku. Święcenia kapłańskie przyjął 27. czerwca 2015 r. w Konkatedrze Wniebowzięcia NMP w Opawie z rąk bpa Františka Lobkowicza. 

Po święceniach został skierowany jako wikariusz do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie. Następnie po pięciu latach został skierowany jako wikariusz do parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrawie.

Od 1. marca 2021 r. był wikariuszem w Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim. Z dniem 31. grudnia 2021 r. zakończył pobyt w Misji.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji