Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w PMK Mannheim obejmuje uczestnictwo dziecka w systematycznej katechezie, niedzielnych Mszach świętych oraz w cyklu nabożeństw, związanych z Pierwszą Komunią: poświęcenie i wręczenie różańców podczas nabożeństwa różańcowego,  poświęcenie i wręczenie medalików podczas Mszy św. roratniej, poświęcenie i wręczenie świec oraz książeczek, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

 

Terminy katechez

Katecheza odbywa się w poniedziałki - Grupa I: godz. 17.0017.50, Grupa II: godz. 18.00 - 18.50 w sali Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim (D 6,9-11)


 

 

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji