Aktualności

Dziedziniec Zainteresowanych

Dziedziniec zainteresowanych 02062024

W NIEDZIELĘ (02.06.24) – O godz. 12.30Dziedziniec Zainteresowanych. Temat: Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zapraszamy!

9 Niedziela Zwykła

W NIEDZIELĘ (02.06.24) – 9 Niedziela Zwykła - Msze święte w Mannheim o godz. 9.30 i 11.30. Zapraszamy!

Pierwsza sobota miesiąca

Pierwsza sobota miesiacaW SOBOTĘ (01.06.24) – Pierwsza sobota miesiąca - O godz. 17.30 –okazja do spowiedzi świętej. O godz. 18.30 Msza święta, po niej nabożeństwo czerwcowe, różaniec prowadzony przez Rycerzy Maryi i adoracja eucharystyczna w ciszy do godz. 21.00. Zapraszamy!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boze Ciao

W CZWARTEK (30.05.24) - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Wspólna Msza święta dla wszystkich parafii z centrum Mannheim o godz. 9.30 w Jesuitenkirche (A4), później procesja eucharystyczna na Marktplatz, gdzie będzie nabożeństwo i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.  Po wszystkim planowany jest festyn. Nasz udział w tej Uroczystości będzie wyrazem wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Serdecznie zapraszamy!

Środa. Msza święta i nabożeństwo majowe

W ŚRODĘ (29.05.24) O godz. 18.00 – okazja do spowiedzi świętej. O godz. 18.30 – Msza święta już z uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po niej nabożeństwo majowe. Zapraszamy!

Zamyślenia nad Słowem - Uroczystość Najświętszej Trójcy

Wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. (Mt 28,19)

Chrzest w imię Trójjedynego Boga. Wiara w Trójcę Świętą. Wiara, która wyróżnia chrześcijan spośród innych religii. Wiara, która dotyka Tajemnicy Boga; Jego wewnętrznego życia.

Jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach. Osoby Boskie mają tę samą Boską naturę, ale rzeczywiście różnią się między sobą relacjami pochodzenia. Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna. Ojciec jest Tym, który rodzi, Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi. (Por. Synod Toledański XI, 675; Sobór Laterański IV, 1215)

Trudna nauka… A jest tylko próbą zbliżenia się do Tajemnicy Boga; nieudolną próbą Jej wyrażenia, na ile się da to uczynić w ludzkich pojęciach…

Czy nie można było prościej?... Czytaj dalej

Zamyślenia nad Słowem - Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Niewiasta Nowa – Matka Kościoła

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ja do siebie. (J 19,26-27)

W Ewangelii według świętego Jana są tylko dwa teksty, które wprost mówią o Maryi. Jeden to Wesele w Kanie Galilejskiej. Drugi to scena spod krzyża, którą właśnie słyszeliśmy. Tekstów jest mało, ale za to są ważne, bardzo ważne…

Na święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła został wybrany tekst opisujący scenę pod krzyżem, w momencie śmierci Jezusa. Przyjrzyjmy się mu z tej właśnie perspektywy. Czytaj dalej

Św. Jan wymienia trzy Marie stojące pod krzyżem: Maryję, Matkę Jezusa, Marię żonę Kleofasa i Marię Magdalenę. Oczywiście ludzi pod krzyżem było więcej. Byli tam przecież żołnierze, uczeni w Piśmie, faryzeusze i pewnie także zwykli gapie. Ale wyliczone Marie były z Jezusem związane; były spośród Jego uczniów. Ten fakt jest ważny…

Zamyślenia nad Słowem - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Czas Ducha Świętego

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. (Dz 2,2-4)

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego…

Cóż jednak możemy powiedzieć o Duchu Świętym?... Zasadniczo niewiele. Łączymy Go jakoś z sakramentem bierzmowania, charyzmatami i darami… Ale to w zasadzie już wszystko…

Więcej możemy powiedzieć o Bogu Ojcu, bo przecież cały Stary Testament jest Jego Objawieniem… i zapowiedzią Syna.

O Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, wiemy zdecydowanie najwięcej. Cały Nowy Testament, a zwłaszcza Ewangelie – a te najlepiej znamy – to Objawienie Syna Bożego.

Dodatkowo w Tajemnicy Wcielenia Odwieczne Słowo - Druga Osoba Boska – przyjęło ciało. Syn Boży stał się człowiekiem. I przez to jest On nam jakoś bliższy; najłatwiej jest Go nam opisać…

Ale Duch Święty?... Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji