Środa Popielcowa (2021)

Jl 2,12-18; Ps 51; 2 Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

20210215 192954

Pamiętaj, żeś proch…

„Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

Proch… Popiół…

Kiedyś były żywe, zielone gałązki i soki płynęły przez nie. A teraz został z nich szary proch.

Popiół… Znak przemijania…

Wszystko przemija… Zielone drzewo przemija; przemija też nasze życie.

Z prochu zostaliśmy wzięci i w proch się obrócimy…

Ta prawda jest jakoś obca współczesnemu człowiekowi. Chociaż może pandemia na nowo uświadomiła nam naszą kruchość… Mimo postępu medycyny - mimo coraz to nowych środków mających oszukać przemijanie - i tak zdążamy ku śmierci.

Ten popiół dzisiaj o tym krzyczy. Przynajmniej do nas.       

Inni przemijają w nieświadomości… Ale też przemijają…

„Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

Popiół sypany na głowy…

Od dawna znak pokuty, umartwienia… Uznania swojej małości; swego przemijania…

Ale my posypujemy nasze głowy popiołem w kościele, przed Bogiem. I uczynki pokutne mamy też wykonywać nie przed ludźmi, ale przed Bogiem.

Popiół nie jest bowiem ostateczną perspektywą naszego życia. Chociaż przemijamy, nie przemijamy bez reszty…

Nad wszystkim - nad naszym życiem i przemijaniem - jest Ojciec; Ojciec, który widzi w ukryciu. Ojciec, który ma dla nas nagrodę; który sam jest dla nas nagrodą…

Dlatego przed Nim, posypujemy nasze głowy popiołem, uznając naszą słabość i grzeszność… i przemijanie…

I przed Nim podejmujemy święty post. Jałmużnę, modlitwę i umartwienie…

Raz jeszcze – i wciąż na nowo – podejmujemy wysiłek nawrócenia…

Odwrócenia od zła… od grzechu…

Nowego wyboru dobra… nowego wyboru Boga…

I nie tylko w słownych deklaracjach, ale tak na co dzień… W tych zwykłych sytuacjach, z których życie się składa.

A w Wielkim Poście mamy to czynić bardziej świadomie; z większą energią… Nawracać się.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

I na nowo podejmujemy wysiłek wiary… otwarcia na wiarę…

Wierzymy w naszego Ojca, który widzi w ukryciu; który zna pragnienia i zamysły serca. Wierzymy w Ojca, który jest Dobry i Miłosierny.

I wierzymy w Ewangelię, Dobrą Nowinę. Nowinę, że Chrystus zmartwychwstał! I że my też będziemy mieli udział w Jego Zmartwychwstaniu. I nas Bóg też kiedyś wskrzesi z martwych.

Wierzymy w Dobrą Nowinę. Nowinę o Zmartwychwstaniu.

Ale Zmartwychwstania nie ma bez Krzyża.

Dlatego dzisiaj rozpoczynamy to szczególne wpatrywanie się w Krzyż; w Mękę i Śmierć Chrystusa.

Wpatrujemy się w Krzyż, by mieć udział w radości Zmartwychwstania, gdy Bóg wskrzesi nasze ciała z prochu ziemi.

„Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

Pamiętam… Doświadczenia minionego roku dobitnie mi o tym przypomniały.

Ale to nie jest nasza ostateczna perspektywa.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

To jest nasza ostateczna perspektywa. Ewangelia; Dobra Nowina. Prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa i o naszym w tym Zmartwychwstaniu udziale.

Abyśmy w Zmartwychwstaniu rzeczywiście mieli udział, rozpoczynamy dziś Święty Czas. Czas modlitwy; jałmużny i postu. Czas pojednania z Bogiem… Amen.

Ks. Bogusław Banach, PMK Mannheim

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji