Krg biblijny POPRAWIONY

Krąg Biblijny działający przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim ma pomóc nam odkrywać bogactwo Słowa Bożego.

To z jednej strony forma katechezy biblijnej z elementami egzegezy tekstu, ale też okazja do dzielenia się swoim odbiorem Słowa i spojrzenia na życie w świetle Biblii.

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w czwarte piątki miesiąca, po Mszy świętej wieczornej.

Najbliższe spotkanie:  26.04.2019 o godz. 9.300. Temat: Nauczanie w Kafarnaum(Mk 1,1-34).

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji