KB plakat2023

Krąg Biblijny działający przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim ma pomóc nam odkrywać bogactwo Słowa Bożego.

To z jednej strony forma katechezy biblijnej z elementami egzegezy tekstu, ale też okazja do dzielenia się swoim odbiorem Słowa i spojrzenia na życie w świetle Biblii.

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się zasadniczo w  trzecie piątki miesiąca (możliwe są wyjątki) po Mszy świętej wieczornej.

Najbliższe spotkanie15.09.2023 o godz. 19.30. Temat: Napływ ludu, Ewangelia wg Świętego Marka (Mk 3,7-12)

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji