Rada Misji jest gremium doradczym proboszcza. Ma ona pomagać w planowaniu duszpasterstwa oraz w rozwiązywaniu szczególnych problemów katolików należących do Misji. Radę Misji tworzą: proboszcz oraz wybrani członkowie. Zarząd Rady Misji składa się z: proboszcza, rzecznika i protokolanta. Zarząd przygotowuje i prowadzi posiedzenie rady oraz reprezentuje Misję na zewnątrz.

Zarząd Rady Misji:

Przewodniczący: ks. Banach Bogusław

Rzecznik: Holm Andreas

Protokolant: Bielawski Andrzej

Członkowie Rady Misji:

Brosch Renata

Budny Karol

Dziendziol Celina

Leszczyńska Kazimiera

Maciuk Dorian

Miceli Nicolo

Sartorius Grażyna    

Skwierawski Edyta 

Komisje stałe Rady Misji:

Komisja kultury – Celina Dziendziol, Karol Budny

Komisja szkolna – Monika Knafel

Komisja redakcyjna – p.o. Ks. Bogusław Banach

Komisja charytatywna – Celina Dziendziol

Komisja ds. duszpasterstwa seniorów – Edyta Skwierawska

Komisja ds. duszpasterstwa dzieci i młodzieży – Renata Brosch

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji