Liturgiczną Służbę Ołtarza przy PMK Mannheim tworzą: nadzwyczajni szafarze Eucharystii, dorośli lektorzy Słowa Bożego oraz lektorzy (-ki), kantorzy (-ki) i ministranci. Ich zadaniem jest przygotowanie liturgii Mszy św. i innych nabożeństw.

Ministranci spotykają się w drugą niedzielę miesiąca o godz. 10.45. Lektorzy (-ki) i kantorzy (-ki) spotykają się w drugą niedzielę  miesiąca, o godz. 13.00

Ministrantami mogą zostać chłopcy, którzy przystąpili już do Pierwszej Komunii Świętej i chcą pełnić służbę przy ołtarzu.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji