chrzest

Sakrament Chrztu jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Chrzest święty odpuszcza grzech pierworodny i grzechy osobiste; daje uczestnictwo w Boskim życiu Trójcy Świętej jednocząc nas z Chrystusem i włączając w Jego Kościół. Chrzest jest bramą, która otwiera człowiekowi dostęp do innych sakramentów.

Obecnie normalną praktyką w kościele jest chrzest dzieci. Oczywiście możliwy jest także chrzest dorosłych, którzy przygotowują się do przyjęcia tego sakramentu w czasie katechumenatu.

Sakramentu chrztu świętego udziela się poprzez trzykrotne polanie wodą głowy kandydata (lub trzykrotne zanurzenie w wodzie) i wypowiedzenie formuły chrzcielnej: „ N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Aby w ochrzczonym dziecku życie Boże mogło się rozwijać potrzebna jest pomoc  i świadectwo rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, na których powinno się wybrać osoby głęboko wierzące, a także zdolne i gotowe służyć pomocą nowo ochrzczonemu na drodze życia chrześcijańskiego.

Rodzice dziecka powinni zgłosić się w biurze parafialnym, by ustalić termin chrztu, odbyć konieczną rozmowę i wypełnić wymagane dokumenty.

Na rozmowę należy przynieść:

  • Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke (Metrykę urodzenia dziecka)
  • Świadectwo ślubu cywilnego (jeżeli taki ślub został zawarty)
  • Świadectwo Sakramentu Małżeństwa (jeżeli sakrament został zawarty)
  • Dokładne adresy chrzestnych

Chrzestnym może zostać osoba, która jest katolikiem, przyjęła już sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii, prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej (jest w pełnej wspólnocie sakramentalnej Kościoła) i ukończyła 16 lat. Osoby mające zostać chrzestnymi muszą  postarać się w parafii zamieszkania o zaświadczenie, że mogą pełnić rolę rodziców chrzestnych ( w Niemczech tzw. Patenschein).

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji