Zamyślenia nad SŁOWEM

… a swoi Go nie przyjęli

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

Syr 24,1-2.8-12; Ps 147B; Ef 1,3-6.15-18

J 2,1-18

… a swoi Go nie przyjęli

„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.” (J 1,10-11)

        Święty Jan historię Narodzenie ukazuje w perspektywie uniwersalnej. Nie ma tu opowieści o narodzeniu w stajni, o pasterzach i mędrcach. Za to, przybliża nam święty Jan teologiczne znaczenie wydarzenia w Betlejem.       

        W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o Odwiecznym Słowie – Drugiej Osobie Trójcy Świętej, Synu Bożym – które przyjmuje ciało i zamieszkuje wśród nas.

        Zatrzymajmy się dzisiaj krótko tylko nad tym fragmentem, od którego rozpocząłem to rozważanie.

„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.” (J 1,10-11)

Dramat niepoznania Boga; dramat odrzucenia Boga…

Czytaj więcej...

Niech cię Pan błogosławi…

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nowy Rok 

Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7

Łk 2,16-21

Niech cię Pan błogosławi…

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,24-26)

        Niech Cię Pan błogosławi…     

Ostatnio słyszałem bardzo smutną historię.

        Osiemnastoletnia wnuczka powiedziała babci, że nie jest w stanie się nią opiekować. Że oczywiście może od czasu do czasu, ale trzeba kogoś, kto będzie na stałe.

        Myślę, że to stwierdzanie wnuczki było zasadne. Ale nawet gdyby nie do końca, to słowa, które usłyszała w odpowiedzi, są przerażające.

        Najpierw babcia stwierdziła, że byłoby lepiej, gdyby wnuczka w ogóle się nie urodziła. A później było tylko jeszcze gorzej.

Czytaj więcej...

Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy…

Uroczystość Bożego Narodzenia. Msza o świcie / w dzień 

Iz 62,11-12; Ps 97; Tt 3,4-7

Łk 2,15-20

Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy…

        W nocy rozważaliśmy niezwykłą Tajemnicę wkroczenia Boga w ludzką historię.    

        Bóg wchodzi w historię człowieka zawsze w konkretnym miejscu i czasie. I nie inaczej było, gdy chodzi o to najważniejsze wyjście Boga do człowieka.

        Bóg wybrał miejsce – małe, ale przecież jednak ważne - Betlejem, z którego wywodził się ród Dawida.

        Bóg wybrał też czas. Pierwszy spis ludności w cesarstwie rzymskim.

        Spis jest pobocznym wydarzeniem tej historii, ale to z jego powodu Józef z Maryją musieli przybyć z Nazaretu do Betlejem.

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji