Zamyślenia nad SŁOWEM

Spotkanie z Chrystusem

14 niedziela zwykła A, 2020

Za 9,9-10; Ps 145; Rz 8,9.11-13

Mt 11,25-30

Spotkanie z Chrystusem

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście…” (Mt 11,28)

Przychodzimy więc…

Przecież każda i każdy z nas może się zaliczyć do utrudzonych i obciążonych. Każda i każdy z nas…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni codzienną pracą; czasem bardzo ciężką pracą; czasem ponad siły, w warunkach którym daleko do sprawiedliwości…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni codzienną troską o to, by swoje życie móc przeżyć w godziwych warunkach materialnych…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni troską o rodzinę, troską o najbliższych.

I to zarówno wtedy, kiedy oni tutaj, blisko obok nas; i stąd wiele problemów, kłopotów i wysiłków…

Ale też wtedy, gdy najbliżsi daleko, zostali w kraju; a w nas tęsknota, niepokój, samotność…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni strachem, niepewnością; bo trochę dziwna ta pandemia, ale trudno zapomnieć obrazy z Włoch czy Hiszpanii.

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni…

Czytaj więcej...

Kto nie bierze swego krzyża…

13 niedziela zwyka A - 2020 

2 Krl 4,8-11.14-16a; Ps 89; Rz 6,3-4.8-11

Mt 10,37-42

Kto nie bierze swego krzyża…

„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.” (Mt 10,38)

Obco brzmią te słowa Jezusa w dzisiejszym świecie. Dzisiaj nie wolno mówić o krzyżu! Po prostu nie wypada! Ludzi można odstraszyć…

Dzisiaj trzeba mówić o tym, co łatwe, proste i przyjemne. I najlepiej zdobywane bez żadnego wysiłku. Tak, jak to przedstawia świat reklamy.

Zastosujesz cudowną dietę, weźmiesz niezawodną pigułkę i wszystkie problemy będą rozwiązane; ustąpi ból, cierpienie się skończy, a ty po raz kolejny osiągniesz sukces.

Łatwo, prosto i przyjemnie… Bez wysiłku... I najlepiej wszystko od razu, bo kto by jeszcze pozwalał sobie na czekanie? Czasu nie ma!...

Łatwo, prosto i przyjemnie. I od zaraz... To definicja współczesnego świata. Przynajmniej tego świata, który jest nam uporczywie lansowany; świata, który usiłują stworzyć reklamy i kolorowe czasopisma.

Czytaj więcej...

„Panie, do kogóż pójdziemy?”

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Rok A

Pwt 8,2-3.14b-16a Ps 147B 1 Kor 10,16-17

J 6,51-58

Panie, do kogóż pójdziemy?”

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” (Por. J 6, 51)

Chleb żywy...

Chrystus, który daje nam siebie jako pokarm. Pokarm na życie wieczne. Ciało i Krew Chrystusa…

Chleb żywy...

„Trudna jest ta mowa.” (Por. J 6, 60)

Trudna jest ta nauka...

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bernhard godz. 18:30
Niedziela - St.Bernhard godz. 11:00
Niedziela - St. Bernhard godz. 12:30
Niedziela - St. Bernhard godz. 14:00
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji