Zamyślenia nad SŁOWEM

Bo byłem głodny

34 niedziela zwykła - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata / 2020

Ez 34,11-12.15-17; Ps 23; 1 Kor 15,20-16.28 Mt 25,31-46

20200728 130911 

Bo byłem głodny…

W niedzielę, dwa tygodnie temu, słuchaliśmy przypowieści o pannach mądrych i głupich. Najważniejszym pytaniem, które wtedy postawiliśmy, było pytanie o oliwę. A dokładniej: Co jest tą oliwą, której pannom głupim zabrakło, a panny mądre miały jej wystarczającą ilość?

Odpowiedź, która w kontekście całej Ewangelii według świętego Mateusza wydaje się być najbardziej właściwa, brzmi, że oliwą są dobre czyny. Chodzi więc o dobro; chodzi o konkretną miłość.

Dzisiejsza Ewangelia – z wizją sądu, sprawowanego przez Syna Człowieczego – jest dobitnym potwierdzeniem tej odpowiedzi.

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego… (Mt 25,34)

„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
(Mt 25,35-36)

Chodzi o konkretne dobro. Chodzi o miłość prostą i bardzo konkretną. To ona jest najważniejsza! To ona decyduje o naszym zbawieniu.

Chodzi o miłość…

Czytaj więcej...

Bóg pozna nas po miłości

32 Niedziela Zwykła A - 2020

20200728 143341

Mdr 6,12-16; Ps 63; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13

Bóg pozna nas po miłości

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają… (1 Tes 4,13)

Listopad skłania ku refleksji nad śmiercią…

Przynajmniej tych ludzi, którzy myślą; którzy stawiają pytania o sens życia. Dużo jest dzisiaj bowiem takich, którym te pytania są obce; którzy prześlizgują się po powierzchni zdarzeń, nie zdobywając się na żadną refleksję…

Listopad skłania ku refleksji nad śmiercią...

Może ten listopad szczególnie. Pandemia wróciła ze zdwojoną siłą i jest źle. Owszem, wielu ludzi przejdzie Covid-19 stosunkowo łagodnie; ale niestety nie wszyscy…

A przecież – przy tak obciążonej służbie zdrowia – ludzie umierają nie tylko na Covid. I może w normalnym czasie wielu śmierci udałoby się uniknąć…

Ale czy nie jest to ostatecznie tylko odłożenie wyroku w czasie?…

Przecież wszyscy zdążamy do śmierci. Śmierć wpisana jest w ludzkie życie… Może warto więc nad nią się zatrzymać. Może warto zastanowić się nad sensem śmierci i nad sensem życia.

Czytaj więcej...

Spodziewał się, że wyda winogrona…

27 niedziela zwykła A

Iz 5,1-7; Ps 80; Flp 4,6-9 Mt 21,33-43

Spodziewał się, że wyda winogrona…

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. (Iz 5,1-2)

W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. (Mt 21,37-39)

Nasza zachodnia cywilizacja wyrosła na greckiej filozofii, rzymskim prawie i chrześcijańskiej wierze. To są filary, na których się opiera Europa, a szerzej cały zachodni świat. I jakimś paradoksem jest, że właśnie tych filarów Zachód się teraz wstydzi; że odcina się od swoich korzeni; że próbuje stworzyć jakieś nowe „europejskie wartości”, na których ma zasadzać się „nowy wspaniały świat”.

Ale w tym nowym świecie w przestrzeni publicznej nie ma już miejsca dla Boga. Chrześcijaństwo ma być doskonale „bezobjawowe” i – broń Boże - nie wpływać na nasze codzienne decyzje i wybory.

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:30
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji