Zamyślenia nad SŁOWEM

Pokonać Szatana

Kazanie 10 niedziela zwykła rok B Mannheim 2024.

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Pokonać Szatana

Jakie myśli pojawiają się w naszej głowie po usłyszeniu dzisiejszej Ewangelii? Czy jesteśmy gotowi Jezusowi uwierzyć bez żadnych wątpliwości, a może jak uczeni w Piśmie i Faryzeusze będziemy chcieli szukać argumentu, byle tylko postawić na swoim i ostatecznie ośmieszyć Boga, a wywyższyć człowieka?

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nam chrześcijanom nie jest łatwo dzisiaj opowiadać się po stronie Jezusa, bo Jego nauka nie należy do łatwych i aby nią żyć trzeba wymagać od siebie wiele poświęcenia, aby zobaczyć owoce w późniejszym czasie. Nikt z nas nie jest wolny od pokus. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu wszystko zaczęło się zaraz po stworzeniu świata. Szatan okazał się wiele sprytniejszy od człowieka, który z woli i zamysłu Boga miał cieszyć się wspólnotą z Bogiem.  Jednak pokusa władzy, panowania, brak kontroli ze strony Boga, perspektywa budowania świata według swojego zamysłu okazała się mocniejsza od głosu Boga, Który dał nakaz, aby nie spożywać owocu z drzewa w środku ogrodu.

Czytaj więcej...

Szabat dla człowieka

9 Niedziela Zwykła B (2024)

Zamyslenia nad Sowem

Pwt 5,12-15; Ps 81; 2 Kor 4,6-11; Mk 2,23-3,6

Szabat dla człowieka

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić? (Mk 3,4)

Szabat był ważnym świętem. Z czasem przestrzeganie szabatu stało się – obok obrzezania i zachowywania czystości rytualnej - jednym z najważniejszych znaków przynależności do narodu wybranego. Nic więc dziwnego, że przepisy szabatu były tak ważne dla faryzeuszów, rygorystycznie przestrzegających Prawo.

Szabat był ważnym świętem. Rozpoczynał się w piątek, o zachodzie i trwał do zachodu słońca w sobotę. Szabat miał być dniem radosnym; poświęconym Bogu i świętowaniu.

W szabat należało powstrzymać się od pracy, by wypocząć. Rano w sobotę słuchano w synagodze fragmentów Biblii i komentarzy. W południe spożywano posiłek, a wieczorem – około piątej po południu – wieczerzę. Posiłki jednak musiały być przygotowane wcześniej, bo w szabat nie wolno było gotować.

Szabat był ważnym świętem. Upamiętniał siódmy dzień stworzenia, gdy Bóg po swym dziele odpoczął. Przypominał też wyzwolenie z Egiptu, gdy wolni Izraelici mogli odpoczywać i świętować.

Czytaj więcej...

Czym jest dla mnie Msza święta?

Kazanie Boże Ciało Mannheim 2024.

Zamyslenia nad Sowem ks Janusz

Czym jest dla mnie Msza święta?

Uroczystość Bożego Ciała kieruje naszą myśl do wieczernika, gdzie miał moment ustanowienia Eucharystii. Do tego nawiązuje dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus posyła uczniów, aby przygotowali miejsce, w którym razem z uczniami będzie spożywał ostatnią Wieczerzę, zanim będzie cierpiał.

Ewangelista Marek powtórzył słowa, które wypowiedział Jezus, a które podczas celebracji każdej Mszy św. powtarza kapłan. Stąd jest powiązanie między uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa, z początek Triduum paschalnego.

W centrum jest Eucharystia. Jednak kontekst liturgiczny jest inny. Wielki Czwartek jest dniem zadumy, cieszy, bo jak wiemy milkną organy a na końcu Jezus jest przeniesiony do ciemnicy.

W Uroczystość Bożego Ciała w centrum jest Jezus, Który wychodzi z kościoła, aby Swoim błogosławieństwem obdarzyć wszystkich, każdy dom, każde miejsce pracy, Jezus chce wejść do każdego miejsca. Dlatego wymownym znakiem jest procesja. W naszym mieście ma ona szczególny wymiar, bo jednoczą się misje międzynarodowe, aby wspólnie śpiewać pieśni i pokazać, że Eucharystia jest miejscem, gdzie nie ma względu na osoby, na język, bo Jezus jednoczy wszystkich. Jezus jednoczy wszystkich ludzi, którzy tworzą jedną wspólnotę, wyznają jedną wiarę i dają świadectwo swojej przynależności do grupy wierzących.

Dzień dzisiejszy to okazja do postawienia sobie pytanie o pobożność Eucharystyczną lub inaczej czym jest dla mnie Msza święta?

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji