Zamyślenia nad SŁOWEM

Czas pustyni

1 niedziela Wielkiego Postu B (2021)

Rdz 9,8-15; Ps 25; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15

SDC11299

Czas pustyni

Święty Marek Ewangelista jest oszczędny w słowach. Nawet bardzo oszczędny. To o czym inni Ewangeliści obszernie opowiadają, on streszcza w trzech krótkich zdaniach.

Jednak jeżeli ktoś mało mówi, to często słowa, które wypowiada są ważne. Zatrzymajmy się więc na chwilę nad tymi słowami, próbując je odczytać i zrozumieć.

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. (Mk 1,12-13)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. (Mk 1,12)

W życiu i działalności Jezusa nie ma nic przypadkowego. Po chrzcie w Jordanie, w którym objawiła się Trójca Święta – gdy Jezus widział Ducha, jakby gołębicę zstępującego na Niego i słyszał z nieba głos Ojca (Por. Mk 1,9-11) – prowadzony przez Ducha Jezus udaje się na pustynię.

W oryginalnym tekście jest użyte słowo, które można też tłumaczyć: „wypędził”, co podkreśla radykalność Bożego działania. Zawłaszcza, że chodzi o wyjście na pustynię. A pustynia jest przecież miejscem trudnym.

Czytaj więcej...

Pamiętaj, żeś proch…

Środa Popielcowa (2021)

Jl 2,12-18; Ps 51; 2 Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

20210215 192954

Pamiętaj, żeś proch…

„Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

Proch… Popiół…

Kiedyś były żywe, zielone gałązki i soki płynęły przez nie. A teraz został z nich szary proch.

Popiół… Znak przemijania…

Wszystko przemija… Zielone drzewo przemija; przemija też nasze życie.

Z prochu zostaliśmy wzięci i w proch się obrócimy…

Ta prawda jest jakoś obca współczesnemu człowiekowi. Chociaż może pandemia na nowo uświadomiła nam naszą kruchość… Mimo postępu medycyny - mimo coraz to nowych środków mających oszukać przemijanie - i tak zdążamy ku śmierci.

Czytaj więcej...

Buty katolickiego szewca...

6 niedziela zwykła B (2021)

Kpł 13,1-2.45-46; Ps 32; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45

20210211 172112

Buty katolickiego szewca…

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. (1 Kor 10,31)

Te słowa z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian odnoszą się w pierwszym rzędzie do sprawy wolności sumienia, w kontekście pokarmów ofiarowanych bożkom. Ponieważ tzw. bożkowie nie istnieją, w zasadzie można jeść wszystko, ale gdyby miało to stanowić dla kogoś zgorszenie, trzeba – ze względu na niego – od spożywania takich pokarmów się powstrzymać.

Rozwiązując konkretny problem, formułuje jednak święty Paweł zasadę bardziej ogólną, która powinna dotyczyć całego naszego życia. Wszystko, cokolwiek czynimy, powinniśmy czynić na chwałę Bożą. Albo – ujmując to inaczej – nie powinniśmy oddzielać tego, co dla Boga, od tego, co zwykłe i codzienne; od tego, co po prostu jest naszym życiem.

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji