Aktualności

Intencja Apostolstwa Modlitwy. Czerwiec 2023

CZERWIEC

O zniesienia tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

Papież w czerwcu zaprasza do modlitwy o ustanie tortur na świeci

Niestety, tortury „są częścią naszej dzisiejszej historii” – przypomina Ojciec Święty w intencji modlitewnej na następny miesiąc. Ów okrutny proceder pozostaje obecny zwłaszcza w regionach dotkniętych konfliktami, jak na napadniętej przez Rosję Ukrainie, oraz zyskuje współcześnie nowe formy. Franciszek wybrał ten moment na wezwanie do proszenia Boga o wspomożenie wysiłków prowadzących do zakończenia takich działań, ponieważ 26 czerwca obchodzi się Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. (https://www.vaticannews.va/)

Czytaj dalej

Dziedziniec Zainteresowanych

Dziedziniec zainteresowanych 20230604

W NIEDZIELĘ (04.06.23) – O godz. 12.30Dziedziniec Zainteresowanych. Temat: „Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz.” Czyli o skuteczności modlitwy. Zapraszamy!

Uroczystość Najświętszej Trójcy

W NIEDZIELĘ (04.06.23) – Uroczystość Najświętszej Trójcy - Msze święte w Mannheim o godz. 9.30 i 11.30. O godz. 10.30poradnia socjalna. Zapraszamy!

Pierwsza sobota miesiąca

W SOBOTĘ (03.06.23) – pierwsza sobota miesiąca. O godz. 17.30 – okazja do spowiedzi świętej; o godz. 18.30Msza święta. Po Mszy świętej różaniec, a później adoracja eucharystyczna w ciszy do godz. 21.00. Zapraszamy!

Pierwszy piątek miesiąca

W PIĄTEK (02.06.23) – pierwszy piątek miesiąca. O godz. 17.00 – adoracja eucharystyczna w ciszy i okazja do spowiedzi świętej. O godz. 17.55różaniec. O godz. 18.30 – Litania do Serca Pana Jezusa i Msza święta. Po Mszy świętej zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy!

Pierwszy czwartek miesiąca

W CZWARTEK (01.06.23) – pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 18.00 – okazja do spowiedzi świętej, o godz. 18.30 - Msza święta. Po Mszy świętej adoracja eucharystyczna w intencji powołań. Zapraszamy!

Spotkanie seniorów

Spotkania seniorow

W CZWARTEK (01.06.23) – pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 16.00 – na naszej sali spotkanie seniorów. Takie spotkania odbywały się przed pandemią. Chcemy do nich powrócić. Serdecznie zapraszamy!

Próba chóru

W ŚRODĘ (31.05.23) – O godz. 19.00 – próba chóru. Zapraszamy!

Zamyślenia nad Słowem - Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Prawdziwa pobożność maryjna 

21 listopada 1964 r. Ojciec Święty, Paweł VI ogłosił uroczyście:

„Ku chwale więc Najświętszej Maryi Panny oraz ku naszej radości ogłaszamy Najświętszą Maryję Matką Kościoła, czyli całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką Najmilszą”.

„(...) ogłaszamy Najświętszą Maryję Matką Kościoła...”

Chociaż stało się to stosunkowo niedawno, to przecież Paweł VI potwierdził prawdę obecną w świadomości Kościoła od samego początku. Maryja jest Matką Kościoła – jest Matką pasterzy i całego Ludu Bożego.

To Macierzyństwo Maryi wobec Kościoła zaczęło się już w jakiś sposób w chwili Wcielenia. Jej zgoda na Bożą wolę, jej „fiat” – „niech mi się stanie” zdecydowało o tym, że stała się Matką Syna Bożego; że Syn Boży stał się Człowiekiem i narodził się z Maryi.

To „tak” Maryi zmieniło losy świata i losy człowieka. Jak Ewa – pierwsza Niewiasta - uczestniczyła w upadku człowieka, w jego nieposłuszeństwie względem Boga, tak Maryja – druga Niewiasta – ze swoim posłuszeństwem, ze swoim przyjęciem Bożej woli, stanęła u początku odkupienia świata. Stała się Matką Chrystusa, Matką Syna Bożego.

I już wtedy w jakiś sposób zaczęło się Jej macierzyństwo względem Kościoła, bo Chrystus jest przecież założycielem i Głową Kościoła.

Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji