Sakrament Pokuty ustanowił Chrystus, gdy po swoim zmartwychwstaniu w ukazał się swoim Apostołom i rzekł do nich: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane.” (J 20,19).

W Sakramencie Pokuty bardzo ważne jest przygotowanie człowieka, który pragnie się wyspowiadać. Katechizm wylicza tzw. warunki dobrej spowiedzi: 1) Rachunek sumienia; 2) Żal za grzechy; 3) Mocne postanowienie poprawy; 4) Szczera spowiedź; 5) Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Szafarzem Sakramentu Pokuty są biskupi i kapłani, którzy są znakiem i narzędziem miłosierdzia i sprawiedliwości Bożej. Wykonują oni władzę odpuszczania grzechów w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Każdy wierny zobowiązany jest przynajmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi świętej i wyznać wszystkie swoje grzechy ciężkie. Wyznanie grzechów ciężkich w spowiedzi świętej jest jedynym zwyczajnym sposobem uzyskania ich odpuszczenia. W warunkach zwyczajnych nie można celebrować nabożeństw z ogólną spowiedzią i ogólnym rozgrzeszeniem.

Wyznanie grzechów powszednich nie jest wprawdzie bezwzględnie konieczne, ale Kościół zaleca częstą spowiedź, by w ten sposób kształtować prawe sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami i czynić postępy w życiu duchowym.

Do Sakramentu Pokuty można przystąpić w naszej Misji:

w środy, piątki i soboty – o godz. 18.00.

W pierwsze i ostatnie soboty miesiąca o godz. 17.30,

w pierwsze piątki miesiąca o godz. 17.00,

w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 18.00.

Ponadto przed Świętami organizowana jest specjalna spowiedź parafialna.

Wizytę u chorych połączoną z udzieleniem Sakramentu Pokuty, Komunii Świętej oraz ewentualnie Sakramentu Namaszczenia Chorych należy ustalić z księdzem. Można to uczynić osobiście lub pod numerem telefonu: 0621 - 247 15.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji