bierzmowanie

W Sakramencie Bierzmowania ochrzczeni ściślej wiążą się z Kościołem i otrzymują szczególną moc Ducha Świętego. Pociąga to za sobą zobowiązanie do bycia świadkiem Chrystusa, czyli do szerzenia wiary uczynkiem i słowem, a także do bronienia jej.

Istotnym elementem Sakramentu Bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym wraz z wypowiedzeniem formuły „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.” Zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup, co wskazuje na ściślejsze zjednoczenie bierzmowanego z Kościołem.

W naszej Misji Sakrament Bierzmowania udzielany jest w cyklu dwuletnim. Więcej informacji na temat katechezy przed Sakramentem Bierzmowania można znaleźć na naszych stronach: Katecheza / Bierzmowanie.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji