W Sakramencie Małżeństwa kobieta i mężczyzna tworzą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na ich dobro oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Celem małżeństwa jest więc miłość wzajemna i przekazywanie życia.

W Sakramencie Małżeństwa Chrystus włącza miłość ludzką w nurt nieskończonej miłości Boga. Sakrament małżeństwa konsekruje czynności małżonków – wszystkie uczucia i gesty, którymi się obdarzają obok wartości czysto ludzkich i psychologicznych nabierają charakteru nadprzyrodzonego. Sakrament małżeństwa umacnia jedność małżonków i daje siłę do wytrwania w wierności.

Narzeczeni powinni zgłosić się do proboszcza (kancelarii parafialnej) co najmniej na 3 miesiące przed ślubem. Proboszcz ma on ma stwierdzić, czy kandydaci odpowiadają warunkom stawianym przez Kościół, by mógł zaistnieć sakrament małżeństwa. Na rozmowę należy przynieść:

  • Dowód osobisty
  • Metrykę chrztu (nie może być starsza niż 6 miesięcy)
  • Wdowa: świadectwo zgonu współmałżonka
  • Świadectwo ślubu cywilnego (gdy już taki ślub zawarli)

Katecheza przedmałżeńska w naszej Misji prowadzona jest dwa razy w roku (na wiosnę i jesienią). Więcej informacji o katechezie przedmałżeńskiej i jej terminach można znaleźć na naszej stronie: Katecheza / Katecheza przedmałżeńska.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji