Kapłaństwo, a właściwie sakrament święceń, udziela specjalnej łaski Ducha Świętego, która czyni wyświęconego narzędziem Chrystusa i uzdalnia go do działania w Jego potrójnej funkcji Kapłana, Proroka i Króla.

Kapłani działają i nauczają nie własną mocą, jak również nie z mandatu wspólnoty, lecz w osobie Chrystusa-Głowy i w imieniu Kościoła.

Sakrament święceń składa się z trzech stopni: z biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu.

Biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń. Jako następca Apostołów i członek kolegium ma udział w odpowiedzialności apostolskiej całego Kościoła. Ze święceń biskupich płynie misja nauczania, uświęcania i rządzenia.

Prezbiterzy są współpracownikami biskupa. Mają głosić Ewangelię, sprawować kult Boży, zwłaszcza Eucharystię i być pasterzami wiernych.

Diakoni są wyświęcani do posługi w Kościele, zwłaszcza głoszenia słowa, kultu Bożego, zadań duszpasterskich i charytatywnych.

Sakrament święceń ważnie przyjąć może tylko ochrzczony mężczyzna. Jest on udzielany przez włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego i specjalną modlitwę konsekracyjną, która jest prośbą o Ducha Świętego i Jego dary, odpowiednie do posługi, do której kandydat jest wyświęcany.

Tylko biskupi ważnie wyświęceni – tzn. wyłączni w sukcesję apostolską – mogą ważnie udzielać trzech stopni sakramentu święceń.

Por. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 322-336.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji