KATECHEZA PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA

W ramach katechezy sakramentalnej przygotowujemy w naszej Misji młodzież do Sakramentu Bierzmowania (w cyklu dwuletnim). Katecheza obejmuje cotygodniowe spotkania oraz cykl nabożeństw: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, poświęcenie i wręczenie krzyży, przyjęcie Pisma Św. Następną katechezę przygotowującą do Sakramentu Bierzmowania rozpoczniemy we września 2020 r. Zapraszamy młodzież, która ukończyła lub w roku 2021 ukończy conajmniej 15 rok życia. Kandydaci przystąpią do Sakramentu Bierzmowania podczas uroczystej Mszy św., połączonej z tradycyjną procesją z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej ulicami Mannheim, najprawdopodobniej w maju 2021 r.

Katecheza dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w środy w sali Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim (D 6, 9-11) o godz.17.00-17.45.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

W środę16 września – o godz. 16.30 – pierwsze spotkanie przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Zbieramy się wszyscy w St. Matthäus-Spitalkirche. Konieczna jest obecność jednego z rodziców każdego kandydata.

 Formularz zgłoszenia na katechezę przed Sakramentem Bierzmowania (do pobrania)

 

 

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bernhard godz. 18:30
Niedziela - St.Bernhard godz. 9:30
Niedziela - St. Bernhard godz. 10:45
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji