KATECHEZA PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA

W ramach katechezy sakramentalnej przygotowujemy w naszej Misji młodzież do Sakramentu Bierzmowania (w cyklu dwuletnim). Katecheza obejmuje cotygodniowe spotkania oraz cykl nabożeństw: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, poświęcenie i wręczenie krzyży, przyjęcie Pisma Św. Następną katechezę przygotowującą do Sakramentu Bierzmowania rozpoczniemy we września 2024 r. Zapraszamy młodzież, która ukończyła lub w roku 2025 ukończy conajmniej 15 rok życia. Kandydaci przystąpią do Sakramentu Bierzmowania podczas uroczystej Mszy św., połączonej z tradycyjną procesją z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej ulicami Mannheim, najprawdopodobniej w maju 2025 r.

Katecheza dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w środy w sali Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim (D 6, 9-11) - Grupa 1 - godz. 16.00, Grupa 2 - 17.00

Formularz - Zgłoszenie na katechezę przed Sakramentem Bierzmowania

KATECHEZA PRZED BIERZMOWANIEM 

Następna katecheza przed sakramentem bierzmowania rozpocznie się we wrześniu 2024 roku.

Bierzmowanie planowane jest w maju 2025 r.  

Więcej informacji w połowie lipca.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji