Ks. Kazimierz Latawiec urodził się 13. czerwca 1936 r. w Gawłuszowicach (wówczas diecezja tarnowska). Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Tarnowie, 26. czerwca 1960 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Karola Pękali. Jako neoprezbiter pracował w parafii Ujanowice. W 1961 r. wyjechał do Włoch, gdzie pracował w biurze ks. arcybiskupa Józefa Gawliny.

16. marca 1963 r. ks. Latawiec przyjechał do Mannheim i zaczął pracę jako kapelan w Oddziałach Wartowniczych i Technicznych przy Armii Amerykańskiej oraz wikariusz w polskim okręgu duszpasterskim w Mannheim.

W roku 1978, po śmierci ks. prałata Juliusza Janusza, ks. Kazimierz Latawiec został naczelnym kapelanem Oddziałów Wartowniczych. Jednocześnie, 1. kwietnia 1979 r., objął obowiązki proboszcza w (oficjalnie wtedy ustanowionej) Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim.

W Oddziałach Wartowniczych ks. Latawiec służył aż do ich rozwiązania w 1996 r. Dosłużył się w nich stopnia pułkownika.

Po rozwiązaniu Oddziałów Wartowniczych ks. Kazimierz Latawiec pozostał proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim.

W roku 1986 ks. Kazimierz Latawiec odznaczony został godnością Kapelana Jego Świątobliwości (Monsignore). Uwieńczeniem jego wieloletniej pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim było przyznanie mu przez Ojca świętego Benedykta XVI – w roku 2008 - godności Prałata Honorowego Jego Świątobliwości (Prälat).

30. września 2008 r. ks. prałat Kazimierz Latawiec przeszedł na emeryturę. Pozostał dalej w Mannheim i aktywnie pomaga w duszpasterstwie w Polskiej Misji Katolickiej.

Na podstawie: Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005, wyd. S. Bober, S. Budyn, Lublin-Hannover 2006.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji