Ks. Bogusław Banach urodził się 22 września 1970 r. w Lipnicy Murowanej. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1995 r. w Tarnowie z rąk bpa Józefa Życińskiego. Później pracował jako wikariusz w parafii Szczucin.

W latach 1997-2000 studiował w Wyższej Szkole Filozoficzne-Teologicznej Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem.

Od 1 września 2000 r. do lutego 2005 r. był wikariuszem PMK w Moguncji (Mainz). 1 marca 2005 r. został proboszczem PMK w Gießen. W tym czasie pełnił także posługę w duszpasterstwie niemieckim.

1 października 2008 r. został mianowany proboszczem w PMK Mannheim.

Na podstawie: Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005, wyd. S. Bober, S. Budyn, Lublin-Hannover 2006.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji