Chrześcijański sens śmierci należy odczytywać w świetle Śmierci Zmartwychwstania Chrystusa. 

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina dopełnieniem nowego życia, rozpoczętego na chrzcie, wzmocnionego przez bierzmowanie i karmionego Eucharystią.

Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie staje w Obliczu Pana.

Obrzędy pogrzebu wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej w nadziei zmartwychwstania i sens łączności ze zmarłym, szczególnie przez modlitwę o oczyszczenie jego duszy.

Por. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 354-355.

W przypadku śmierci bliskiego, gdy krewni chcą, by liturgia była sprawowana w jezyku polskim, należy wcześniej ustalić termin i szczegóły pogrzebu z księdzem. Można to uczynić pod numerami telefonu: 0621 24715 lub 01573 8997757.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji