Aktualności

Czwarta Niedziela Adwentu (20.12.20)

W niedzielę (20.12.20

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń, decyzją księdza dziekana, zostały odwołane wszystkie Msze święte i nabożeństwa w dekanacie Mannheim. 
Zakaz nabożeństw obowiązuje od 19.12.20 do 10.01.21.
Serdecznie przepraszamy! 

 

Katechezy online

Katecheza prowadzona jest online. W poniedziałek (14.12.20) Katecheza komunijna: Grupa 1 o godz. 17.00; Grupa 2 o godz. 18.00. We środę (16.12.20) Katecheza przed bierzmowaniem: Grupa 1 o godz. 16.00, Grupa 2 o godz. 17.00.

Okazja do spowiedzi świętej - środa (16.12.20), piątek (18.12.20)

Do Sakramentu Pokuty można przystąpić na naszej sali: w środę (16.12.20) i piątek (18.12.20) - od godz. 16.30 do godz. 18.15. Prosimy, by zachować odstęp i nosić maseczki ochronne, także w czasie spowiedzi. Bardzo prosimy, by traktować te okazje do spowiedzi jako spowiedź przedświąteczną. Dodatkowych spowiedzi, gdzie byłoby więcej księży i długie kolejki nie możemy w tym czasie zorganizować.

Msze święte w tygodniu - środa (16.12.20) i piątek (18.12.20)

W tygodniu Msze święte w St.Matthäus-Spitalkirche w środę (16.12.20) i w piątek (18.12.20) – o godz. 18.30.

W dni powszednie prosimy o przyniesienie ze sobą karteczek z imieniem i nazwiskiem i numerem telefonu i wrzucenie ich do przygotowanego koszyka. Gdy ktoś nie przyniesie takiej kartki musi ją wypełnić na miejscu.

Uczestnictwo w nabożeństwach uprawnia do opuszczenia mieszkania

W Badenii-Wirtembergii obowiązuje całodobowy zakaz opuszczania mieszkań. Zwalniają z niego tylko ściśle określone powody. Na chwilę obecną uczestnictwo w zgromadzeniach religijnych (nabożeństwach) jest jednym z powodów pozwalających na opuszczenie mieszkania. Bardzo prosimy o stosowanie się do wszystkich zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza o zachowanie odległości i noszenie maseczek ochronnych, także w czasie Mszy świętej. Bardzo prosimy, by osoby z symptomami zarażenia czy silnego przeziębienia oraz osoby, które miały kontakt z chorymi na Covid-19, pozostały w domu!

Linki do obowiązujących przepisów:

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201211_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_5.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201211_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_201212.pdf

Msze święte w dni powszednie - nowe zasady meldowania

Na Msze święte w dni powszednie (kościele PMK, St. Matthäus-Spitalkirche,  środa i piątek oraz pierwszy czwartek miesiąca - godz. 18.30) prosimy o przyniesienie ze sobą karteczek z imieniem i nazwiskiem i numerem telefonu i wrzucenie ich do przygotowanego koszyka. Gdy ktoś nie przyniesie takiej kartki musi ją wypełnić na miejscu. 

Bardzo prosimy o stosowanie się do wszystkich zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza o zachowanie odległości i noszenie maseczek ochronnych, także w czasie Mszy świętej. Bardzo prosimy, by osoby z symptomami zarażenia czy silnego przeziębienia oraz osoby, które miały kontakt z chorymi na Covid-19pozostały w domu!

Zamyślenia nas Słowem - 2 niedziela Adwentu

Iz 40,1-5.9-11; Ps 85; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8 

Przygotujcie drogę Panu

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. (Mk 1,3; Por. Iz 40,3)

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. (J 1,6)

Jan Chrzciciel. Człowiek niezwykły…

Niezwykły bo nosił ubranie z sierści wielbłądziej. Niezwykły, bo jadł szarańczę i miód leśny. Ale niezwykły też, bo mówił ludziom o ich grzechach; bo wzywał do nawrócenia; bo udzielał chrztu - na odpuszczenie grzechów.

Pojawił się Jan. Człowiek niezwykły. Człowiek posłany przez Boga. (J 1,6) Prorok...

I szli do niego ludzie – i z Judei, i z Jerozolimy. Szli ludzie i przyjmowali chrzest w rzece Jordan. (Por. Mk 1,5)

A Jan nauczał:

Idzie za mną mocniejszy ode mnie... Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. (Mk 1,7-8)

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. (Mk 1,3; Por. Iz 40,3)

Jak w każdy Adwent, staje przed nami dzisiaj postać Jana Chrzciciela. Ostatniego proroka, który poprzedzał Zbawiciela; który wskazał Zbawiciela.

Jak w każdy Adwent, słyszymy jego słowa wzywające do nawrócenia; do zmiany życia; do przygotowania się na przyjście Jezusa.

Jak w każdy Adwent...

Ale nie chodzi tylko o historię. O przypominanie tego, co już się wydarzyło. Orędzie Jana Chrzciciela jest przecież wciąż aktualne! Orędzie Jana Chrzciciela odnosi się także do nas. Tu i teraz!

Czytaj dalej

Roraty. Poświęcenie medalików (12.12.20)

W sobotę (12.12.20) – Msza święta w kościele St. Bonifatius o godz. 18.30. Zapraszamy na nią szczególnie dzieci przygotowujące się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej z Grupy 1, ich rodziców i rodzeństwo. Dzieci otrzymają poświęcone medaliki.

Przypominamy o konieczności meldowania się (duszpolonia.org) i zapraszamy!

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji