Aktualności

Rozpoczęcie zajęć w Szkole Języka Polskiego

W sobotę 19 września – o godz. 12.00 – rozpoczęcie zajęć w Szkole Języka Polskiego. Zbieramy się wszyscy w St. Matthäus-Spitalkirche. Konieczna jest obecność jednego z rodziców każdego dziecka.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

W środę16 września – o godz. 16.30 – pierwsze spotkanie przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Zbieramy się wszyscy w St. Matthäus-Spitalkirche. Konieczna jest obecność jednego z rodziców każdego kandydata.

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej

W poniedziałek14 września – o godz. 17.00 – pierwsze spotkanie przygotowania do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Zbieramy się wszyscy w St. Matthäus-Spitalkirche. Konieczna jest obecność jednego z rodziców każdego dziecka.  

Msze święte niedzielne

W sobotę (12.09.20) – Msza święta w kościele St. Bernhard o godz. 18.30. W niedzielę (13.09.20) – Msze święte w kościele St. Bernhard o godz. 9.30 i 10.45. Przypominamy o konieczności zameldowania się i zapraszamy!

Będą też dwie dodatkowe Msze święte połączone z Pierwszą Komunią Świętą, ale na nich wszystkie miejsca są zajęte.

Sakrament Pokuty

Do Sakramentu Pokuty można przystąpić w środę (09.09.20) i w piątek (11.09.20) od godz. 17.45 do godz. 18.15. Spowiedź możliwa jest w dalszym ciągu tylko na naszej sali, z zachowaniem wszystkich wskazań sanitarno-epidemiologicznych. Prosimy, by nie tworzyć kolejek i zachować 1,5 metra odstępu.

Msza dla małżeństw (11.09.20)

W piątek (11.09.20) – Msza święta w St.Matthäus-Spitalkirche o godz. 18.30. Zapraszamy na nią szczególnie małżeństwa. Po Mszy świętej specjalne błogosławieństwo dla nich. Przypominamy o konieczności zameldowania się i zapraszamy!

Zasady meldowania na Msze święte

MSZE ŚWIĘTE W CZASACH PANDEMII

sposób meldowania

W związku z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi liczba miejsc w kościołach jest obecnie ograniczona. Dlatego osoby chcące uczestniczyć we Mszy świętej muszą się wcześniej zameldować.

Na niedzielne i świąteczne Msze święte w:

Mannheim (także Vorabendmesse) – w kościele: St. Bernhard

          sobota: godz. 18.30, niedziela: godz. / 9.30 / 10.45 

Brühl-Rohrhof – w kościele: St. Michael

            3 niedziela miesiąca – godz. 16.00

Heidelbergu – w kościele: St. Anna

            4 niedziela miesiąca – godz. 16.00

należy się zameldować na stronie internetowej www.duszpolonia.org. Najłatwiej można to uczynić otwierając link PMK Mannheim w zakładce Ośrodki Polskojęzyczne (można także „wejść” przez link na naszej stronie internetowej).

Pod wydarzeniem (Mszą świętą), na które można się zameldować, znajduje się okienko: OBOWIĄZKOWE ZAPISY. Gdy okienko jest aktywne (kolor niebieski) należy na nie kliknąć i wypełnić przewidziany formularz. (Gdy okienko jest jeszcze lub już nie aktywne, ma kolor szary).

Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres, adres mailowy i numer telefonu. Należy też zaznaczyć (odhaczyć) okienka: Rozumiem, że potwierdzenie uczestnictwa otrzymam w osobnym mailu, oraz : Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych: Polityka prywatności. Następnie klikamy na okienko: Wyślij zgłoszenie. Jeżeli wszystko było poprawnie wypełnione, otrzymamy potwierdzenie o rejestracji na podany przez nas adres mailowy, które nie jest jeszcze równoznaczne z przyznaniem miejsca w kościele.

Dane, które wypełniamy w formularzu są potrzebne w przypadku, gdyby któraś z osób była zakażona. Listy zgłoszonych będą przechowywane przez 4 tygodnie, a następnie niszczone.

Bardzo prosimy, by każdą osobę meldować osobno. Także osoby należące do jednej rodziny (Haushalt) należy meldować osobno! Przy meldowaniu podajemy wtedy ten sam adres mailowy dla wszystkich osób, ale dla każdej osoby wypełniamy oddzielny formularz.

Zgłoszenie w Internecie zwykle możliwe jest na 144 godziny (6 dni) przed rozpoczęciem Mszy świętej. Zakończenie rejestracji następuje zwykle 48 godzin (2 dni) przed Mszą świętą lub wcześniej, gdy wszystkie miejsca zostaną zajęte. Przy przyznawaniu miejsc ważnym z kryteriów będzie kolejność zgłoszeń. Musimy więc trochę wcześniej planować, jeżeli na pewno chcemy uczestniczyć we Mszy świętej o konkretnej godzinie.

Rejestracja na stronie nie jest równoznaczna z otrzymaniem miejsca w kościele. Powiadomienie o tym, czy otrzymało się miejsce, zostanie przysłane w osobnym mailu po zakończeniu całego procesu rejestracji, najpóźniej 24 godziny przed Mszą świętą.

Tylko osobom niemających dostępu do Internetu dajemy możliwość zameldowania telefonicznego. Można dzwonić od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 12.00, pod numer telefonu 0621 – 24715.

Na Msze święte w dni powszednie (środa i piątek)

kościele PMK, St. Matthäus-Spitalkirche

            godz. 18.30

meldujemy się tylko telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 12.00, pod numerem telefonu 0621 – 24715. Związane jest to z trochę skomplikowanym wyznaczeniem miejsc w naszym kościele, by - przy rodzinnym uczestniczeniu we Mszy świętej - zmieściło się jak najwięcej osób.

Nowy porządek Mszy świętych niedzielnych

Od września został wprowadzony nowy porządek Mszy świętych niedzielnych w kościele St. Bernhard.

W soboty Msza święta o godz. 18.30.

W niedziele Msze święte o godz. 9.30 i 10.45.

Przypominamy o konieczności zapisów i zapraszamy!

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bernhard godz. 18:30
Niedziela - St.Bernhard godz. 9:30
Niedziela - St. Bernhard godz. 10:45
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji