Aktualności

Pierwsza sobota miesiąca (06.07.19)

W SOBOTĘ (06.07.19) – Pierwsza sobota miesiąca – o godz. 18.00różaniec (prowadzony przez Rycerzy Maryi) i okazja do spowiedzi świętej, o godz. 18.30 - Msza święta. Zapraszamy!

Pierwszy piątek miesiąca (05.07.19)

W PIĄTEK (05.07.19) – Pierwszy piątek miesiąca - o godz. 17.30 okazja do spowiedzi świętej, o godz. 18.00 – różaniec, o godz. 18.30 - Msza święta, z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, później zmiana tajemnic różańca. O godz. 19.30 – spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Zapraszamy!

Pierwszy piątek miesiąca. Spotkanie Dzieci Bożych (05.07.19)

W PIĄTEK (05.07.19) – Pierwszy piątek miesiąca - O godz. 17.00Spotkanie Dzieci Bożych, o godz. 17.30 okazja do spowiedzi świętej, o godz. 18.00 – różaniec, o godz. 18.30 - Msza święta, z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, później zmiana tajemnic różańca. Zapraszamy!

Nowy Posłaniec - LIPIEC 2019

0C9A1353

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ: LITURGIA SŁOWA

W naszym cyklu rozważań o Eucharystii zatrzymujemy się dzisiaj nad Liturgią Słowa.

Liturgia Słowa to miejsce spotkania z Bogiem przychodzącym do nas w swoim Słowie; to ten - wspomniany kiedyś - stół Słowa Bożego, który zastawia przed nami Kościół.

Na Liturgię Słowa składają się: trzy czytania, psalm responsoryjny, śpiew Alleluja, homilia, wyznanie wiary i modlitwa powszechna.

Liturgia Słowa jest tą częścią Mszy świętej, w czasie której mamy wsłuchiwać się w Słowo Boże; ale wsłuchiwać się nie tylko uszami, ale i sercem.

Św. Paweł napisał w swoim liście „(...) wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rz 10,17)

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy... (Rz 10,17)

W niedziele i uroczystości przewidziane są trzy czytania: Pierwsze ze Starego Testamentu (wyjątkiem jest okres wielkanocny, gdy czytamy jako pierwsze czytanie teksty z Dziejów Apostolskich) drugie czytanie jest z Nowego Testamentu (to przede wszystkim listy apostolskie), trzecie to czytanie z Ewangelii.

Czytaj więcej 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (28.06.19)

W PIĄTEK (28.06.19) – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - O godz. 18.00 – okazja do spowiedzi świętej, o godz. 18.30 - Msza święta, ok. godz. godz. 19.15 - nabożeństwo czerwcowe. Zapraszamy! O godz. 19.30 – spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. W związku z uroczystością w najbliższy piątek nie obowiązuje post.

Spotkanie aspirantów (23.06.19)

W NIEDZIELĘ (23.06.19) – Msze święte w języku polskim w Mannheim o godz. 9.30 i 12.00. O godz. 10.30poradnia socjalna. Także o godz. 10.30spotkanie aspirantów - Zapraszamy chłopców, którzy przyjęli już Pierwszą Komunię Świętą i chcą służyć Panu Jezusowi przy ołtarzu. O godz. 16.00 - Msza święta w Heidelbergu.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji