Duch Święty w naszym życiu

Zesłania Ducha Świętego jest zakończeniem misji, którą Bóg Ojciec powierzył Synowi. Przed swoim odejściem do nieba, Jezus nakazał apostołom oczekiwać na Ducha Świętego, który zostanie posłany przez Ojca, aby dalej kontynuował dzieło rozpoczęte przez Jezusa.

Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca. On to właśnie jest Duchem życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny; przez Niego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie.

Te słowa mamy zapisane w Konstytucji o Kościele. W dniu pięćdziesiątnicy następuje zstąpienie Ducha Świętego zebranych apostołów, którzy trwają jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją Matką Jezusa.

Modlitwa, rozmowa człowieka z Bogiem wypełnia pusty czas oczekiwania. Apostołowie nie tylko rozmyślają o tym czego byli świadkami, lecz zaczynają rozumieć pisma i słowa przekazane przez Jezusa. Dzięki zstąpieniu Ducha Świętego następuje pełne zrozumienie, dokonuje się przemiana i następuje wyjście na zewnątrz.

Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji