Nasza Pascha

Chyba każdy naród ma u swojego początku jakieś ważne wydarzenie - jakieś doświadczenie kluczowe - dzięki któremu ten naród powstaje. Wydarzenie to przechowywane jest później w zbiorowej pamięci; a Wspólnota może się do niego odwoływać, potwierdzając w ten sposób swoją tożsamość.

Czasami nazwa się takie początkowe, wspólnotowo- twórcze wydarzenie mitem założycielskim. Przy czym słowo mit może tutaj wprowadzać w błąd, chodzi przecież o coś, co wydarzyło się rzeczywiście.

Niewątpliwie takim narodotwórczym doświadczeniem dla Izraela było Wyjście z Egiptu.

To prawda, że istniała historia wcześniejsza; historia patriarchów, począwszy od Abrahama. To prawda, że od jednego z tych patriarchów – Jakuba, który walczył z Bogiem o błogosławieństwo i dlatego Bóg zmienił mu imię na Izrael (Por. Rdz 32,26-33) – wywodzi się też nazwa całego narodu.

Jednak doświadczeniem najważniejszym; doświadczeniem tworzącym wspólnotę narodową było Wyjście z Egiptu.

Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji