POSŁANIEC - Grudzień 2019

DSC 0091

Pan blisko jest,

oczekuj Go

Pan blisko jest,

w Nim serca moc!

Pan blisko jest. Śpiewy z Taize

WYBORY DO RADY MISJI

21 i 22 marca 2020 r. w diecezji Fryburg (Freiburg) odbędą się wybory do Rad Parafialnych. Duszpasterstwo obcokrajowców jest również zobowiązane do przeprowadzenia wyborów do Rad Misyjnych. Chcemy więc w skrócie przedstawić, czym jest Rada Misji i jakie są jej kompetencje.

Rada Misji jest gremium doradczym księdza proboszcza. Ma ona pomagać w planowaniu duszpasterstwa oraz w rozwiązywaniu szczególnych problemów katolików należących do Misji. Radę Misji tworzą: ksiądz proboszcz, wybrani członkowie oraz osoby dobrane przez Radę (liczba dobranych osób nie może przekraczać 1/3 bezpośrednio wybranych członków). Inni pracownicy pastoralni (także inni księża) należą do Rady tylko z głosem doradczym.

Zarząd Rady Misji składa się z: księdza proboszcza, rzecznika i protokolanta. Zarząd przygotowuje i prowadzi posiedzenie rady oraz reprezentuje Misję na zewnątrz.

Czytaj dalej jako dokument PDF.

Proboszcz ma informować Radę Misji o wielkości i wykorzystaniu środków budżetowych przyznanych przez diecezję. Rada współodpowiada za środki uzyskane przez Misję i współdecyduje o wykorzystaniu składek i darowizn.  

Posiedzenia Rady Misji mają odbywać się co najmniej raz na kwartał. Kadencja Rady trwa 5 lat.

O liczbie wybieralnych członków Rady Misji decyduje obecna Rada (według postanowienia z dn. 24.10.19 będzie ich 9). Ona również powołuje Komisję Wyborczą (dn. 24.10.19 – do Komisji Wyborczej powołani zostali: Knafel Monika, Pastouseas Barbara, Perszon Magdalena, Stiburski Benedykt).

Uprawnionym do głosowania jest każdy członek Kościoła katolickiego, który w dniu wyborów ukończył 16 lat i należy do Misji lub dopisał się do listy wyborców.

Wybranym może zostać członek Kościoła katolickiego, kto ukończył 18 lat, należy do Misji, został zaakceptowany jako kandydat przez Komisję Wyborczą (znajduje się między innymi w tzw. sytuacji regularnej) i wyraził zgodę na kandydowanie.

Kandydatów do Rady Misji może zgłosić każdy uprawniony do głosowania. By zgłoszenie kandydata było ważne, musi być poparte przez 10 uprawnionych do głosowania osób (składają one podpisy na zgłoszeniu). Proponowana osoba musi również pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie. Osoba zgłaszająca może podać więcej kandydatów. Odpowiednie formularze dostępne są w biurze i zakrystii.

Kandydatów można zgłaszać do dnia 26.01.2020 r. włącznie.

SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA

Do Sakramentu Pokuty można przystąpić w środę, piątek i w sobotę o godz. 18.00 w kościele Spitalkirche-St.Matthäus (E 6).

Przedświąteczna spowiedź parafialna

Niedziela:   15.12.2019 – od godz. 18.00

O godz. 18.00 będzie również sprawowana Msza św.

Dodatkowe terminy spowiedzi św. w okresie adwentu

Sobota:                 14.12.2019 – godz. 17.00 – 18.30

Środa:                   18.12.2019 – godz. 17.00 – 18.30

Piątek:                   20.12.2019 – godz. 17.00 – 18.30

Sobota:                 21.12.2019 - godz. 17.00 – 18.30

Osoby, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św., a chciałyby skorzystać z Sakramentu Pokuty i Komunii św., zwłaszcza w okresie świątecznym, prosimy zgłaszać w zakrystii lub telefonicznie (0621-24715)

MSZE ŚW. W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA

Pasterka

Wtorek:

24.12.2019

godz. 22.00

Uroczystość Bożego Narodzenia

Środa:

25.12.2019

godz. 9.30 i 12.00

Świętego Szczepana

Czwartek:

26.12.2019

godz. 9.30 i 12.00

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Sobota:

28.12.2019

godz. 18.30

Niedziela:

29.12.2019

godz. 9.30 i 12.00

Zakończenie Starego Roku

Wtorek:

31.12.2019

godz. 18.00

Nowy Rok: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Środa:

01.01.2019

godz. 12.00 i 18.00

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

Poniedziałek:

06.01.2020

godz. 9.30 i 12.00

Niedziela Chrztu Pańskiego

Sobota:

11.01.2020

godz. 18.30

Niedziela:

12.01.2020

godz. 9.30 i 12.00

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 22.00
Czwarty piątek m-ca godz. 19.30 - 22.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
 Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji