POSŁANIEC - LUTY 2019

IMG 1723

EUCHARYSTIA – MSZA ŚWIĘTA: OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA

Kościół rodzi się z Eucharystii i Eucharystia się karmi. Dlatego kolejne numery Posłańca poświęcimy Eucharystii. Na początek temat najbardziej prawny: Obowiązek uczestnictwa w Eucharystii.

Wszyscy znamy trzecie Przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!” Zdolność do świętowania; do radowania się, jest jedną z ważnych właściwości człowieka. Właściwości, która wyróżnia go od świata zwierząt. Gdy zakazuje się świętowania, pozbawia się człowieka godności.

Jedna z więźniarek Auschwitz mówi: „Wie ksiądz, nie wiedziałyśmy, jaki to dzień tygodnia. Wszystkie dni były jednakowe. Krzyk, głód, ciężka praca… Postanowiłam sobie, że jeśli uda mi się przeżyć, niedziela zawsze będzie dla mnie święta” (T. Horak, Szabat dla człowieka)

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!” Ale który dzień jest święty?... To wcale nie jest nieuzasadnione pytanie. Muzułmanie świętują przecież w piątek, Żydzi w sobotę, chrześcijanie w niedzielę.

W Starym Testamencie jest nakaz świętowania siódmego dnia tygodnia; bo według poematu o stworzeniu, w tym dniu Bóg odpoczął… Tylko, że w Biblii siódmy dzień tygodnia, to sobota. I właśnie sobota – szabat – jest dla Żydów dniem świętym i znakiem nierozerwalnego przymierza z Bogiem.

Dlaczego więc my, chrześcijanie świętujemy w niedzielę?... Odpowiedź jest bardzo prosta… 

Czytaj jako pdf.

 

Pierwszego dnia tygodnia – w niedzielę – Chrystus zmartwychwstał. I właśnie to najważniejsze dla naszej wiary wydarzenie sprawia, że niedziela stała się dniem Pańskim, pierwszym ze wszystkich dni; pierwszym ze wszystkich świąt.W tym sensie każda niedziela jest świętowaniem Tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa: Jest małą Wielkanocą, którą świętujemy, co tydzień; w odróżnieniu od wielkiej Wielkanocy, świętowanej raz w roku.

Kościół określa, że do świętowania niedzieli – dnia świętego – należy: powstrzymanie się od pracy niekoniecznej, poświęcenie czasu swoim bliskim oraz - i nie na ostatnim miejscu - uczestnictwo we Mszy świętej. (Por. KPK kan. 1247)

Katechizm Kościoła Katolickiego ujmuje obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w sposób prawny. Czytamy w nim: „Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt)[...]Por. KPK, kan. 1245.. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki. (KKK 2181)

Sformułowanie to jest bardzo jasne i czytelne. Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jest dla katolika obowiązkiem. I kto dobrowolnie i bez ważnego powodu ten obowiązek zaniedbuje popełnia grzech ciężki.

I nie jest usprawiedliwieniem, że tak czyni wielu… Boże przykazania nie podlegają prawom demokracji. Nie można ich znieść, czy w sposób demokratyczny przegłosować. Choć dzisiaj wielu ludziom pewnie się tak wydaje…

Oczywiście ważny jest jeszcze sposób uczestniczenia we Mszy świętej. I o tym będziemy mówić w kolejnych rozważaniach. Ale, by we Mszy świętej dobrze uczestniczyć, to trzeba wpierw na niej być.

Niech każdy i każda z nas zapyta, jak jest z tym moim uczestnictwem we Mszy świętej?... Czy czasem zbyt łatwo się nie usprawiedliwiam?…Czy zbyt łatwo nie zwalniam się z wypełnienia tego obowiązku?... I czy - z mojej winny – na Mszę świętą nie spóźniam notorycznie? Czasem może się zdarzyć. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie po drodze… Ale w każda niedzielę?...Z tego też trzeba zrobić rachunek sumienia…

Należy jeszcze dodać, że obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej niedzielnej spełnia też ten, kto uczestniczy we Mszy świętej w sobotę wieczorem. (Por. KPK kan. 1248, § 1)

Z liturgicznego punktu widzenia pierwsze nieszpory niedzieli odprawia się w sobotę wieczór i to one rozpoczynają świętowanie niedzieli. Oczywiście sobotnia Msza święta wieczorna powinna być sprawowana według liturgii niedzielnej, ale to już obowiązek księży, którzy taką Mszę celebrują.

Gdy z powodu braku kapłanów, lub innych poważnych przyczyn nie jest sprawowana Msza święta, zaleca się, by wierni uczestniczyli w Nabożeństwie Słowa Bożego, gdy takie jest sprawowane. (Por. KPK kan. 1248, § 2)

W każdym wypadku niedziela powinna być dniem modlitwy, gdy więc nie ma innych możliwości, należy poświęcić odpowiedni czas na modlitwę wspólną w rodzinie, czy grupie rodziny, albo – gdy ktoś jest sam – na modlitwę indywidualną. (Por. KPK kan. 1248, § 2)

To jednak są sytuacje nadzwyczajne. W sytuacji zwyczajnej – a w Niemczech wciąż z taką mamy do czynienia – jeżeli nie mamy ważnego powodu usprawiedliwiającego, jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii.

Ale dodajmy już teraz, że samo spełnienie obowiązku, to jednak chyba trochę za mało.

Inne jest przecież uczestnictwo tylko z obowiązku, a inne, gdy Msza święta staje się pragnieniem serca.

A przecież spotkanie z Chrystusem w Eucharystii powinno być dla każdego i każdej z nas pragnieniem serca…

Takie eucharystyczne spotkanie jest dla nas też wielką szansą. Tak mówił o tym Ojciec Święty Benedykt XVI: „Niedziela, dzień Pański, to dobra sposobność, aby zaczerpnąć sił od Tego, który jest Panem życia. Nakaz świętowania niedzieli nie jest zatem obowiązkiem narzuconym z zewnątrz, brzemieniem nałożonym na nasze ramiona. Przeciwnie, uczestniczenie w niedzielnej liturgii, karmienie się Chlebem eucharystycznym, przeżywanie jedności braci i sióstr w Chrystusie — tego wszystkiego chrześcijanin potrzebuje, z tego czerpie radość i niezbędną energię, aby pokonać drogę, jaką jest dla niego każdy tydzień.” (Benedykt XVI, W Eucharystii Chrystus żyje wśród nas i dla nas, Bari, 29.05.2005)

Msza święta jako źródło radości i energii…Między innymi, by tę prawdę sobie uświadomić – by tak było w naszym życiu – zaczynamy ten cykl rozważań o Eucharystii.

Ks. Bogusław Banach

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 22.00
Czwarty piątek m-ca godz. 19.30 - 22.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
 Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji