Przez wiarę do nieba

Przez czterdzieści dni od swojego Zmartwychwstania ukazywał się Jezus Apostołom dając dowody, że prawdziwie żyje. Jednocześnie przygotowywał ich na swoje odejście. Możemy też powiedzieć inaczej, Jezus powrócił do domu Ojca.

Od tego momentu rozpoczął się czas oczekiwania na powtórne przyjście, które nastąpi w dniu wybranym przez Boga. Wiemy, że to nastąpi, bo o tym poucza nas św. Łukasz w pierwszym czytaniu. My jednak należymy do wybranych, bo wierzymy w zapowiedź Jezusa, że jest z nami obecny na ziemi, że pozostał pod postacią chleba eucharystycznego. O Jego obecności przypominają mam obecne w kościołach tabernakula przy których pali się wieczna lampka, która zdaje się nam mówić, tu jest obecny twój Pan i Bóg.

W momencie odejścia Jezus daje apostołom nakaz, aby szli i nauczali wszystkie narody udzielając chrztu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest zostanie zbawienny, kto nie uwierzy i nie przyjmie zostanie potępiony. Możemy się przyjrzeć bliżej tym słowom. Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji