Rdz 18,1-10a; Ps 15; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42

Słuchać Jego słowa

Dzisiejsza Liturgia Słowa przedstawia dwa spotkania. Można by połączyć je wspólnym tytułem: Bóg przychodzi do człowieka w gościnę. Nie tyle jednak chodzi o opis „przychodzącego Boga”, co o reakcję człowieka na Jego przyjście. I pewnie gdzieś w tle jest pytanie o naszą reakcję na „przychodzącego Boga”; o nasze spotkania z Bogiem.

Najpierw spotkanie Abrahama pod dębami Mamre…

Abraham odpoczywa, jest najgorętsza pora dnia. Nagle pojawia się trzech ludzi, a Abraham zaprasza ich do zatrzymania, proponuje wodę do umycia nóg, odpoczynek i chleb do jedzenia. Wszystko zgodnie ze zwyczajami Wschodu. Zresztą to „nieco chleba” okazuje się wytworną ucztą, na której częstuje się gości, tym co najlepsze. (Por. Rdz 18,1-10a)

W zamian otrzymuje Abraham potwierdzenie obietnicy: za rok będzie miał syna. (Por. Rdz 18,10a) W końcu zaczyna się realizować to, co przyrzekł Bóg, gdy Abraham - usłyszawszy Boże Słowo - wyruszał z ziemi rodzinnej do nieznanego kraju. (Por. Rdz 12,1-4)

Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 22.00
Czwarty piątek m-ca godz. 19.30 - 22.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
 Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji