Zamyslenia nad Sowem ks JanuszCo mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy pytanie uczonego w Piśmie, Nauczycielu co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Takie samo pytanie, możemy skierować do Jezusa, my jego słudzy żyjący na ziemi, bo również my jesteśmy w drodze i mamy pragnienie osiągnięcia życia wiecznego.

Odpowiedź Jezusa jest bardzo prosta, należy zachowywać Boże przykazania, czyli miłować Boga i bliźniego. Jezus nie wymyśla nic nowego, On wskazuje, że podstawą jest Boże prawo.

W pierwszym czytaniu Mojżesz również wskazywał na Boże przykazania. Izraelici mieli wypełniać wszystkie nakazy jakie im przekazał Bóg za pośrednictwem Mojżesza. Ważne są słowa Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. To dotyczy również nas.

Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 22.00
Czwarty piątek m-ca godz. 19.30 - 22.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
 Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji