4 Niedziela Wielkanocna – B (2021)

Dz 4,8-12 Ps 118 1 J 3,1-2 J 10,11-18

shepherd 4599470 1280

Dobry Pasterz

„Ludzie nie chcą być częścią anonimowego, przelęknionego tłumu, chcą zostać rozpoznani i wezwani po imieniu, chcą iść bezpiecznie po ścieżkach życia, chcą by ich odnaleziono, jeśli się zagubią, by ich kochano, chcą otrzymać zbawienie jako najwyższy dar Bożej miłości: to właśnie czyni Jezus Dobry Pasterz – a wraz z Nim kapłani.” (Jan Paweł II, PDV 82)

Te słowa świętego Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Pastores dabo vobis” w jakiś szczególny sposób związane są z dniem dzisiejszym. Dzisiaj bowiem niedziela Dobrego Pasterza. W całym Kościele jest to też dzień modlitw o powołania.

Chrystus – Dobry Pasterz...

Przyznajmy jednak, że obraz pasterza stał się w naszych czasach trochę niezrozumiały. W dobie, gdy nad tym, by owce nie oddaliły się od stada, czuwają elektryczne ogrodzenia, coraz rzadszy jest widok pasterza kroczącego przed swoją trzodą.

Chociaż może jeszcze w górach, gdy idzie redyk - gdy owce prowadzone są na hale – zobaczymy ten piękny obraz:

Kroczący na czele pasterz, za nim wielkie mnóstwo owiec, a wokół stada pomocnicy pasterza i psy, które owcy krzywdy nie zrobią, ale dla intruza są groźne.

Właśnie do tego obrazu nawiązuje Chrystus. On jest Dobrym Pasterzem, który idzie na czele owiec. A owce idą za Nim, bo Go znają. I On zna owce. Zna każdą po imieniu... (Por. J 10,14)

Owce idą za Nim, bo On je chroni; bo widząc wilka, nie ulęknie się, nie ucieknie, ale będzie je bronił. Gdy trzeba będzie, życie da... (Por. J 10,11.15.17-18)

I owce to czują; owce Mu ufają…

Co innego najemnicy. Tym nie zależy na owcach. Gdy więc pojawi się niebezpieczeństwo, uciekną, będą ratować swoje życie, a owce zostawią. (Por. J 10,12-13)

Chrystus – Dobry Pasterz…

Idzie na czele owiec i czuwa, by żadna z nich nie zginęła. Ale, gdy się to jednak zdarzy, to idzie jej szukać. Szuka po górach; szuka, dopóki nie znajdzie. Bo On jest Dobrym Pasterzem. Takim, który zagubioną owcę odnajdzie, zranioną opatrzy... (Por. Łk 15,4-7)

Chrystus – Dobry Pasterz…

To wspaniały obraz, choć może dzisiaj niektórzy będą się wzbraniali przed nazwaniem ludzi owcami. Ale przecież to porównanie o Pasterzu i owcach tak wiele mówi. Również współczesnemu człowiekowi… Również nam...

„Ludzie nie chcą być częścią anonimowego, przelęknionego tłumu, chcą zostać rozpoznani i wezwani po imieniu...” (Jan Paweł II, PDV 82)

Chrystus nas zna! Zna po imieniu. Zna każdego z nas. Ale i my znamy Jego głos i możemy iść za Nim; iść za Jego Prawdą; postępować drogą Jego Przykazań.

„[Ludzie] chcą iść bezpiecznie po ścieżkach życia...” (Jan Paweł II, PDV 82)

Chrystus jest Dobrym Pasterzem i ochrania swoją owczarnię. Ochrania ją przed wilkami. To ci wszyscy, którzy chcą zniszczyć życie Boże w nas. Dużo ich we współczesnym świeci…

Czasem można popaść w pesymizm i pytać, czy w ogóle możliwe jest jeszcze, by się obronić, by życia Bożego nie stracić?...

Ale przecież Chrystus jest z nami! I On nas ochrania.

„[Ludzie] chcą, by ich odnaleziono, jeśli się zagubią...” (Jan Paweł II, PDV 82)

Chrystus jest Dobrym Pasterzem i szuka zagubionej owcy, i nie przestaje, dopóki jej nie znajdzie...

Chrystus nieustannie wychodzi naprzeciw tym, którzy się zagubili ze swą Ewangelią Przebaczenia...

„[Ludzie chcą] by ich kochano...” (Jan Paweł II, PDV 82)

Chrystus ukochał nas „do końca”. I nie cofnął się przed krzyżem. Życie dał! „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje, za przyjaciół swoich”. (J 15,13) Nikt nie ma większej miłości od tej…

„[Ludzie] chcą otrzymać zbawienie...” (Jan Paweł II, PDV 82)

Właśnie to czyni Chrystus! Daje nam zbawienie!

Chrystus życie dał, abyśmy mieli życie. I nieustannie w Eucharystii daje nam Siebie jako Pokarm. Pokarm na życie właśnie… Pokarm na życie wieczne...

Chrystus daje nam zbawienie i dlatego potrzebujemy Chrystusa. Potrzebujemy Chrystusa – Dobrego Pasterza. Świat Go potrzebuje! Nawet jeśli o tym zapomniał… Nawet jeśli temu przeczy...

A Chrystus działa dzisiaj – na sakramentalnych drogach, ale przecież nie tylko sakramentalnych - poprzez swoich kapłanów. I dlatego właśnie świat potrzebuje kapłanów. W prostych i dobitnych słowach mówił o tym kiedyś święty Jan Paweł II:

„Świat potrzebuje kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa.” (św. Jan Paweł II)

Świat potrzebuje kapłanów...

Potrzebuje kapłanów według Bożego Serca. Takich, którzy starają się dorastać do tego wzoru, jaki zostawił nam Chrystus. Takich, którzy chcą być Pasterzami – na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza.

Świat nie potrzebuje natomiast kapłanów-najemników. Takich, którym nie zależy na owcach. Takich, którzy nawet krzywdzą powierzone sobie owce. A niestety tacy też się zdarzają…

Niektórzy myślą i głoszą, że pasterzami-najemnikami są biskupi i księża, którzy nawołują, by stosować się do środków bezpieczeństwa w czasie pandemii. Ale to chyba nie do końca jest tak.

Roztropność jest matką wszystkich cnót, a narażanie życia ludzi, to ostateczność. W tym przypadku mamy raczej do czynienie z owcami, które „wiedzą lepiej” i usiłują być mądrzejsze od pasterza. A to może prowadzić je na manowce…

„Świat potrzebuje kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa.” (św. Jan Paweł II)

Świat potrzebuje kapłanów według Bożego Serca. Świat potrzebuje kapłanów-pasterzy na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza. Dzisiaj się o takich kapłanów modlimy. Kapłaństwo jest bowiem darem – Bożą łaską. Trzeba ją wymodlić...

Ale naszym zadaniem jest nie tylko modlitwa... Trzeba jeszcze czegoś więcej! Mamy stwarzać wspólnie środowisko wiary. Mamy pomagać młodym ludziom, by byli gotowi dać wielkoduszną odpowiedź na Boże wezwanie.

Bóg bowiem nie przestaje powoływać. Ale czy młody człowiek potrafi dzisiaj usłyszeć Jego głos?... I czy potrafi pójść za tym głosem?... I z wielu rzeczy zrezygnować...

To ostatecznie kwestia wiary i odwagi… To w końcu kwestia miłości…

Tak wiele więc zależy od środowiska wiary, w jakim młody człowiek wzrasta. I tak naprawdę każda wspólnota parafialna odpowiedzialna jest za powołania kapłańskie. Księża nie biorą się bowiem znikąd. To od wspólnoty parafialnej i od tworzących ją rodzin zależy, czy będą… I jacy będą.

Brak kapłanów świadczy bowiem również – a może przede wszystkim - o kryzysie wspólnoty i o kryzysie rodziny.

Tam, gdzie są dobre - Bogiem silne - rodziny, tam prędzej czy później pojawią się powołania. Dobre powołania; święte powołania. Warto to sobie dzisiaj też uświadomić.

Nasze rozważanie zakończmy modlitwą.

Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka.

Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia, daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło.

Dodaj odwagi tym, którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boja się, że Twoje wymagania są zbyt trudne i porusz ducha tych, którzy chcieliby pójść za Tobą, lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd.

Ty jesteś Słowem Ojca, Słowem, które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca i umacnia serca, przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych, daj tym, których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto ja, poślij mnie!” Amen. (św. Jan Paweł II)

Ks. Bogusław Banach, PMK Mannheim

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji