Nie zapominajmy o wartościach wiecznych

Marność nad marnościami, wszystko marność. Te słowa słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Kochelet przestrzega nas dzisiaj przed pokładaniem ufności w rzeczach materialnych, bo jak dalej poucza prorok, bo cóż przyjdzie człowiekowi z tego, ze będzie cały czas pracował i troszczył się o zdobycie jak najwięcej środków materialnych, przecież to wszystko jest marnością.

Dzisiejsza liturgia stawia nam przed oczy problem pracy i odpoczynku. Od czwartku w naszym Landzie są wakacje, wiele osób udaje się na zasłużony urlop. To jest ważne, bo człowiek nie może się tylko koncentrować na zdobywaniu i gromadzeniu rzeczy materialnych. Trzeba znaleźć czas na regenerację własnych sił, aby później móc być w lepszej kondycji nie tylko fizycznej, ale może co ważniejsze psychicznej.

Odpoczynek jest wpisany w życie i funkcjonowanie człowieka. Człowiek nie może cały czas żyć pracą, bez odpoczynku. Niektórzy tak próbują żyć, jednak na dłuższą metę tak się nie da. Bo oprócz straty swojego zdrowia, można stracić swoją rodzinę i najbliższych.

Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 22.00
Czwarty piątek m-ca godz. 19.30 - 22.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
 Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji