Panie, naucz nas modlić się

„Panie, naucz nas modlić się…” (Łk 11,1)

To mogłaby być prośba wielu z nas; może nawet większości; może nawet wszystkich…

„Panie, naucz nas modlić się…” (Łk 11,1)

Mamy problem z modlitwą. Nie umiemy się modlić. Często nasza modlitwa jest tylko rutynowym „odklepywaniem” gotowych formuł, bez żadnej refleksji.

Nie umiemy się modlić…

I niewiele tu zmieni mnożenie słów, gdy serce daleko jest od Boga. (Por. Iz 29,13; Mt 15,8)

Nie umiemy się modlić…

A przecież Biblia tak wiele mówi o modlitwie; tak często sama jest modlitwą i uczy modlitwy. Jak choćby słyszany przez nas dzisiaj fragment z Księgi Rodzaju, gdzie Abraham targuje się z Bogiem. To przecież modlitwa w najlepszym wydaniu. I może tylko szkoda, że Abraham nie zlicytował liczby sprawiedliwych do pięciu… (Por. Rdz 18,20-32).

O modlitwie wiele razy mówi Jezus. Uczy, jak się modlić i o co się modlić. Sam też się modli. To właśnie modlitwa Jezusa jest impulsem do prośby wypowiedzianej przez ucznia.

„Panie, naucz nas modlić się…” (Łk 11,1)

Zostawmy dzisiaj temat: jak się modlić? – on wraca częściej w niedzielnych czytaniach – i skupmy się nad treścią modlitwy.

I może dobrze, że modlitwa Ojcze nasz w Ewangelii według świętego Łukasza różni się trochę od przekazu świętego Mateusza, bardziej nam znanego. Czasem takie wyrwanie z rutyny bywa pomocne.

„Panie, naucz nas modlić się…” (Łk 11,1)

Modlitwa Pańska nie jest jedyną modlitwą Jezusa, której treść znamy, ale jest modlitwą dla nas szczególną. Ucząc jej Jezus powiedział przecież:

„Kiedy będziecie się modlić, mówcie:…” (Łk 11,2)

Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 22.00
Czwarty piątek m-ca godz. 19.30 - 22.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
 Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji