I odpuść nam nasze winy...

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. (Por. Ojcze nasz)

Tak się modlisz. Pewnie codziennie… Może kilka razy na dzień, powtarzasz te słowa. I może się już nad nimi nie zastanawiasz; i może już do nich przywykłeś. Ale te słowa, które wypowiadasz w Modlitwie Pańskiej, mają wielkie znaczenie; znaczenie dla naszego życia; znaczenie dla naszej wieczności. Warto się więc nad nimi dzisiaj zatrzymać. Zatrzymać w świetle usłyszanej przed chwilą Ewangelii.

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” (Mt 18,21)

Któż z nas nie zna tej sytuacji: „brat wykroczy przeciwko mnie”. Ktoś mnie skrzywdził, obraził. Słowem albo czynem… I wyrządzona krzywda boli. I domaga się wyrównania; mówimy: sprawiedliwości.

Takich sytuacji między ludźmi jest tysiące. Też między bliskimi ludźmi; też w rodzinie, w małżeństwie...

I gdyby to się zdarzyło tylko raz, to można by przymknąć oko, nie reagować, zapomnieć... Ale gdy sytuacja się powtarza. I znowu, i znowu...

„Panie, ile razy mam przebaczyć (…)? Czy aż siedem razy?” (Mt 18,21)

Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
Pierwsza i ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji