Znajomość każdego języka jest wielką wartością. Prawda ta nabiera dodatkowego znaczenia, gdy chodzi o język ojczysty, język rodziców i dziadków. Język bowiem jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale również nośnikiem mentalności i kultury. Nic więc dziwnego, że od 1992 roku działa przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim Szkoła Języka Polskiego.

W minionym czasie zmieniały się formalne ramy funkcjonowania tej szkoły. Obecnie Polska Szkoła im. Jana Pawła II działająca przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim należy do Polskiego Towarzystwa Szkolno-Kulturalnego, a to z kolei do Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

Dotychczas w naszej szkole uczyliśmy języka polskiego jako ojczystego, wykorzystując w tym celu podręczniki i programy z Polski. Jednakże nie da się w ciągu 60 godzin lekcyjnych zrealizować tych programów w pełnym wymiarze. Równocześnie trzeba uwzględnić fakt, że dla dzieci i młodzieży, najpóźniej od momentu pójścia do niemieckiej szkoły, język polski staje się językiem drugim. Zrodziła się więc myśl, by rozpocząć nauczanie języka polskiego jako obcego. Jednak i to nie do końca odpowiada rzeczywistości, ponieważ język polski dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Polskiej Szkoły całkiem obcy nie jest. Zwykle wynoszą oni z domu jakieś podstawy – czasem bardzo solidne – tego języka.

Po licznych rozmowach i konsultacjach postanowiliśmy w końcu, by trochę zaeksperymentować. W Polsce ukazały się właśnie podręczniki do nauczania języka polskiego wśród Polonii. I chyba to będzie najlepsza forma dla naszej szkoły. Formalnie nazywa się to: nauczanie języka polskiego jako odziedziczonego.

Od dotychczasowego tradycyjnego nauczania będzie się ono różniło formą, zbliżoną bardziej do nauczania języka obcego. Zawarte w nim będą jednak także elementy kultury, geografii i historii Polski. Oczywiście zostanie zachowany podział na grupy, z dwoma kryteriami przynależności, którymi będą: wiek i znajomość języka.

Mamy nadzieję, że nowa forma nauczania okaże się zarówno łatwiejsza, jak i atrakcyjniejsza dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie przyniesie też pożądany efekt.

 Formularz zgłoszenia do Szkoły Języka Polskiego (proszę pobrać)

Polnische Schul- und Kulturgeselschaft e. V.

D 6, 9

68159 Mannheim

Sparkasse Rhein Neckar Nord

IBAN: DE86 6705 0505 0039 2630 84

BIC:   MANSDE66XXX

Konto-Nr. 0039263084

BLZ 670 505 05

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji