SE 1

 „Ojcze, dziękuję Ci za tę naukę.

Dziękuję Ci za Ewangelię.

 Dziękuję Ci szczególnie za Jezusa, dzięki któremu wszystko jest możliwe.”

Por. Cztery spotkania nad Ewangelią Łukasza. Konspekty dla animatorów

Każda grupa w Kościele, by pozostać żywą i owocną, potrzebuje od czasu do czasu powrotu do źródeł. Pomaga to grupie zachować własną tożsamość, ale też otworzyć się na inne ruchy czy środowiska i w ten sposób stać się naprawdę apostolską.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zbierająca się przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim postanowiła przeżyć na nowo spotkania ewangelizacyjne a później – gdy czas dojrzeje – seminarium Odnowy w Duchu Świętym.

Ponieważ jest to nowy początek, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się bardziej zaangażować w działalność Misji, włączyć w Grupę Odnowy czy też pogłębić swoje życie duchowe bez formalnego włączenia w grupę na spotkania ewangelizacyjne.

 Posłaniec - Czerwiec 2018

Tematem pierwszych spotkań będą pewne podstawowe zagadnienia naszej wiary. Noszą one nazwę prawd ewangelizacyjnych, gdyż są zwykle przekazywane w procesie pierwszej Ewangelizacji, czyli przepowiadaniu Ewangelii tym, którzy jej jeszcze nie słyszeli albo nie przyjęli osobiście.

Powrót do tych podstawowych prawd potrzebny jest jednak nam wszystkim. Zapraszamy serdecznie na spotkanie ewangelizacyjne w piątki: 8 czerwca, 15 czerwca, 29 czerwca, 6 lipca i 13 lipca 2018 r., zawsze o godz. 19.30.

Chcący wziąć udział w spotkaniach potrzebują tylko przynieść ze sobą Pismo Święte Nowego Testamentu oraz pragnienie doświadczenia „czegoś więcej”.

KU DOBREJ SPOWIEDZI – ŻAL ZA GRZECHY

 Do spowiedzi trzeba się przygotować. Na to przygotowanie trzeba poświęcić czas. Po modlitwie do Ducha Świętego i dokładnym rachunku sumienia wzbudzamy w swoim sercu żal za grzechy.

Ten żal za grzechy jest najważniejszym warunkiem spowiedzi. Jest on konieczny, aby Sakrament Pokuty był przyjęty ważnie, tzn. aby łaska przebaczenia skutecznie dotknęła mojego serca. Bez żalu za grzechy spowiedź jest nieważna, choćbyśmy spowiadali się dokładnie i szczerze, i choćby kapłan wypowiedział nad nami słowa rozgrzeszenia.

Warto wiedzieć, że temu kto nie ma żalu, kto nonszalancko, niedbale, tak od niechcenia, lekceważąco wypowiada swoje grzechy kapłan może odłożyć rozgrzeszenie w czasie, dopóki penitent nie przemyśli swojego zachowania, dopóki nie zrozumie, że popełnione przez niego grzechy domagają się żalu i skruchy.

Są dwa rozróżnienia żalu:

Może być żal niedoskonały (z bojaźni, z obawy przed wiecznym potępieniem, przed piekłem). Taki żal naznaczony jest egoizmem i lękiem. Tam moje „ja” jest przede wszystkim dominujące.

               Natomiast żal doskonały wzbudzamy z miłości ku Panu Bogu. Tu moja postawa jest o wiele bardziej dojrzała: Bóg jest w centrum. Z miłości ku Niemu żałuję za popełnione zło i za zaniedbanie dobra. Niestety taki żal bardzo trudno sobie wzbudzić.

Do ważnego przyjęcia Sakramentu Pokuty wystarczy żal niedoskonały, ale jest on absolutnym minimum.

Zawsze warto uczynić pewien wysiłek duchowy, aby z pokorą zwrócić się do Boga i z miłości ku Niemu szczerze przeprosić Go za swoje grzechy.

               Żal możemy wyrazić - najprościej - bijąc się w piersi i mówiąc „Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu” lub posługując się odpowiednimi modlitwami zamieszczonymi
w katolickich modlitewnikach. Pomocą w wyrażeniu żalu mogą być na przykład psalmy, np. Ps 51(50); albo rozważanie dobroci Boga i Męki Pana Jezusa, a także samo popatrzenie z miłością na Krzyż. Pięknym i zachowującym pełną aktualność jest katechizmowy Akt żalu, który w zwartej formule wyraża istotę żalu doskonałego:

Ach żałuję za me złości

jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie, grzesznemu,

do poprawy dążącemu.

(Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu)

               Każdy dobrze zrobiony rachunek sumienia prowadzi do żalu za grzechy. Katechizm mówi, że żal jest „bólem duszy i znienawidzeniem popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości”.

               Ale sedno nie leży w emocjach, ale w decyzji o odwróceniu się od grzechu i zwróceniu do Boga.

               To wyrażenie „ból duszy” jest pewną metaforą. Zresztą nie do końca trafioną. Dobrze wiemy, że ból ciała jest sygnałem choroby. Jeśli boli, trzeba się leczyć, iść do lekarza, zrobić badania itd.

               Bywają jednak choroby, które rozwijają się w początkowej fazie bezobjawowo, bez bólu czy gorączki. To bardzo niebezpieczne, bo można za późno podjąć leczenie. Z duszą bywa podobnie. Jeśli po grzechu uwiera nas sumienie, to dziękować Bogu, bo to sygnał, że coś było nie tak, pobłądziłem, zrobiłem coś złego, trzeba się nawrócić.

               Ale niestety nie zawsze po uczynionym grzechu ta „dusza boli”, bo może nie pojawić się ten stan emocjonalnego rozbicia, smutku, niepokoju, wstrętu do siebie itd.

               I co wtedy?

Nie można sprowadzać religijnego żalu za grzechy do tego, czy coś czujemy, czy nie. Skoro „zrobienie” żalu za grzechy jest warunkiem spowiedzi, nie może chodzić tylko o emocje, ale o pewną pracę woli, o decyzję, o wyciągnięcie konsekwencji z rachunku sumienia. Po prostu: Staję w pokorze przed Bogiem i mówię jak syn marnotrawny: „Ojcze, zgrzeszyłem”. Zebrał i opracował Ks. Łukasz Kurmaniak

PIKNIK RODZINNY

Polska Misja katolicka w Mannheim współorganizuje Piknik Rodzinny z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbędzie się on w sobotę 16 czerwca 2018 r., od godz. 10.00 do 18.00 w Herzogenriedpark w Mannheim (wstęp do parku ze zniżką na hasło: Niepodległa). W programie przewidziane są występy wielu zespołów (Go!band ze znaną nam panią Małgorzatą Żurańską-Wilkowską, jazzowy zespół Orange Trane, Ziemia Bydgoska, Kujawiak, Armia Pana). Zaprezentują się także dzieci i młodzież z PMK, jak również ze stowarzyszenia Wawel.

W czasie pikniku zorganizowane będą gry i zabawy dla dzieci, a całość dopełnią proponowane potrawy kuchni polskiej. Więcej informacji można znaleźć na plakatach i ulotkach oraz na stronie internetowej Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Mannheim-Ludwigshafen: www.dpg-mannheim.de. Zapraszamy!

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bernhard godz. 18:30
Niedziela - St.Bernhard godz. 11:00
Niedziela - St. Bernhard godz. 12:30
Niedziela - St. Bernhard godz. 14:00
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji