Gazeta parafialna

Posłaniec

POSŁANIEC - LUTY 2019

IMG 1723

EUCHARYSTIA – MSZA ŚWIĘTA: OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA

Kościół rodzi się z Eucharystii i Eucharystia się karmi. Dlatego kolejne numery Posłańca poświęcimy Eucharystii. Na początek temat najbardziej prawny: Obowiązek uczestnictwa w Eucharystii.

Wszyscy znamy trzecie Przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!” Zdolność do świętowania; do radowania się, jest jedną z ważnych właściwości człowieka. Właściwości, która wyróżnia go od świata zwierząt. Gdy zakazuje się świętowania, pozbawia się człowieka godności.

Jedna z więźniarek Auschwitz mówi: „Wie ksiądz, nie wiedziałyśmy, jaki to dzień tygodnia. Wszystkie dni były jednakowe. Krzyk, głód, ciężka praca… Postanowiłam sobie, że jeśli uda mi się przeżyć, niedziela zawsze będzie dla mnie święta” (T. Horak, Szabat dla człowieka)

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!” Ale który dzień jest święty?... To wcale nie jest nieuzasadnione pytanie. Muzułmanie świętują przecież w piątek, Żydzi w sobotę, chrześcijanie w niedzielę.

W Starym Testamencie jest nakaz świętowania siódmego dnia tygodnia; bo według poematu o stworzeniu, w tym dniu Bóg odpoczął… Tylko, że w Biblii siódmy dzień tygodnia, to sobota. I właśnie sobota – szabat – jest dla Żydów dniem świętym i znakiem nierozerwalnego przymierza z Bogiem.

Dlaczego więc my, chrześcijanie świętujemy w niedzielę?... Odpowiedź jest bardzo prosta… 

Czytaj jako pdf.

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - Styczeń 2019

IMG 20181224 WA0016

SAKRAMENT POKUTY I KIEROWNICTWO DUCHOWE

Kiedy już przygotowani jesteśmy do odbycia spowiedzi świętej mamy prawo wybrać spowiednika. Najlepiej jest wybrać spowiednika cierpliwego, pobożnego, mądrego, zrównoważonego i wiernego katolickiej doktrynie. Spowiednika, który nie popędza, nie przerywa naszego wyznania grzechów, ale pozwala nam w pełni się wypowiedzieć a ewentualnie dopiero później zadaje konieczne pytania i udziela pouczenia. Spowiednika, który umie wyczekać, uszanuje momenty milczenia, słucha - ma dla nas czas.

By jednak możliwa była taka spowiedź, trzeba wybrać też odpowiedni czas. Na pewno nie można żądać, by spowiednik poświęcił nam dużo czasu, gdy przychodzimy do spowiedzi z okazji świąt, w czasie, gdy do konfesjonałów stoją duże kolejki! To jest też miłość bliźniego, gdy nie żądam całego czasu dla siebie i pozwalam skorzystać z sakramentu pokuty także innym. Czytaj jako pdf

Czytaj więcej...

Posłaniec - Grudzień 2018

Wieniec2012

PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU

Adwent. Czas oczekiwania; czas modlitewnego czuwania…I czas nawrócenia…

Czas, gdy odrzucamy to, co w naszym życiu jest złe, to co oddala nas od Boga, co jest przeszkodą w spotkaniu z Nim. Czas nawrócenia...

A nawrócenie to owocować ma głęboko przeżytym Sakramentem Pokuty, w którym grzechy zostają zmazane i jest nam udzielana łaska, do nowego, lepszego życia.

I owocować ma nasze nawrócenie sakramentalnym spotkaniem z Chrystusem w Eucharystii. Wtedy naprawdę dokonuje się Boże Narodzenie - Boże Narodzenie w nas. Wtedy wszystkie piękne i ważne tradycje bożonarodzeniowe nabierają pełnego sensu.

Ale do tego potrzebny jest czas Adwentu. Czas przygotowania, czas oczekiwania...       Czytaj jako pdf.

Czytaj więcej...

Posłaniec - Listopad 2018

IMG 20181020 WA0008

UPAMIĘTNIENIE NA CMENTARZU W MANNHEIM

Na Polskim Polu przygotowywane jest od dawna oczekiwane upamiętnienie zmarłych Polaków spoczywających na cmentarzach w Mannheim. Chodzi zwłaszcza o robotników przymusowych oraz żołnierzy Polskich Oddziałów Wartowniczych, ale też cywilów, zmarłych w czasie wojny i po niej, aż do roku 1968. Na płycie upamiętniającej znajdą się także nazwiska tych, którzy zostali pochowani na Polskim Polu, po jego założeniu (w roku 1968). W centrum przygotowywanego pola stanie krzyż, a u jego początku będzie płyta z nazwiskami zmarłych. Znajdzie się na niej 669 nazwisk. Projekt realizuje Konsulat Polski w Monachium przy współpracy Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.

W ramach przygotowania pola zostały zniwelowane groby, które już dawno utraciły dzierżawę. Niestety, nie udało się postawić pomnika przed pierwszym listopada, ale prace nad nim – według zapewnień Fundacji – są daleko zaawansowane.

Druga połowa pola pozostanie częścią grzebalną, na normalnych zasadach obowiązujących na Cmentarzu Głównym w Mannheim.

Przy okazji informujemy, że Polska Misja Katolicka w Mannheim nie jest właścicielem Polskiego Pola, dlatego też nie decyduje o przyznawaniu czy likwidacji grobów.  BB

Pobierz Posłańca jako dokument pdf.  

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - PAŹDZIERNIK 2018

Naboestwo racowe 2

POKUTA I ZADOŚĆUCZYNIENIE PANU BOGU I BLIŹNIEMU

Piąty warunek dobrej spowiedzi: to zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Chodzi o naprawienie wyrządzonego przez nas zła lub zaniedbania realizacji dobra. Pierwszym elementem zadośćuczynienia jest solidne odprawienie „pokuty”, którą zadaje nam kapłan na spowiedzi. I tym zagadnieniem zajmiemy się w pierwszej kolejności. Może to być modlitwa, lektura książki, wyrzeczenie się czegoś, wykonanie określonej pracy lub też sprawienie radości bliźniemu.

Ponieważ pokuta ma być pomocą w rozpoczęciu nowego życia, a także środkiem uzdrawiającym nasze słabości, powinna ona swoim ciężarem oraz właściwością odpowiadać naszym grzechom. Przyjmując ją, okazujemy dobrą wolę oraz wdzięczność względem miłosiernego Boga.

Pobierz: POSŁANIEC - PAŹDZIERNIK 2018 - Pdf

Czytaj więcej...

Poslaniec2018 05

Do spowiedzi trzeba się przygotować! Po pokornej modlitwie, po dokładnym rachunku sumienia, szczerym żalu za grzechy i mocnym postanowieniu poprawy możemy spokojnie zbliżyć się do konfesjonału, aby szczerze wyznać swoje grzechy. To kolejny, jeden z najważniejszych kroków, będący dla większości chrześcijan jednym z najtrudniejszych.

Wyznając kapłanowi otwarcie i szczerze, co uczyniłem złego i jakie dobra zaniedbałem, ujawniam swoje grzechy. To przyznanie się do błędów wiąże się przede wszystkim z przezwyciężeniem samego siebie. Wyznając grzechy, otwieram z ufnością własne wnętrze przede wszystkim przed Bogiem (mimo tego, że w konfesjonale siedzi człowiek - ksiądz) i zaczynam na nowo stawać się zdolnym do życia we wspólnocie.

Pobierz: Posłaniec - Sierpień 2018

Czytaj więcej...

Posłaniec - Lipiec 2018

Logo pop

Znajomość każdego języka jest wielką wartością. Prawda ta nabiera dodatkowego znaczenia, gdy chodzi o język ojczysty, język rodziców i dziadków. Język bowiem jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale również nośnikiem mentalności i kultury. Nic więc dziwnego, że od 1992 roku działa przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim Szkoła Języka Polskiego.

W minionym czasie zmieniały się formalne ramy funkcjonowania tej szkoły. Obecnie Polska Szkoła im. Jana Pawła II działająca przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim należy do Polskiego Towarzystwa Szkolno-Kulturalnego, a to z kolei do Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

Dotychczas w naszej szkole uczyliśmy języka polskiego jako ojczystego, wykorzystując w tym celu podręczniki i programy z Polski. Jednakże nie da się w ciągu 60 godzin lekcyjnych zrealizować tych programów w pełnym wymiarze.

Posłaniec - Lipiec 2018

Czytaj więcej...

SE 1

 „Ojcze, dziękuję Ci za tę naukę.

Dziękuję Ci za Ewangelię.

 Dziękuję Ci szczególnie za Jezusa, dzięki któremu wszystko jest możliwe.”

Por. Cztery spotkania nad Ewangelią Łukasza. Konspekty dla animatorów

Każda grupa w Kościele, by pozostać żywą i owocną, potrzebuje od czasu do czasu powrotu do źródeł. Pomaga to grupie zachować własną tożsamość, ale też otworzyć się na inne ruchy czy środowiska i w ten sposób stać się naprawdę apostolską.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zbierająca się przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim postanowiła przeżyć na nowo spotkania ewangelizacyjne a później – gdy czas dojrzeje – seminarium Odnowy w Duchu Świętym.

Ponieważ jest to nowy początek, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się bardziej zaangażować w działalność Misji, włączyć w Grupę Odnowy czy też pogłębić swoje życie duchowe bez formalnego włączenia w grupę na spotkania ewangelizacyjne.

 Posłaniec - Czerwiec 2018

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - MAJ 2018

Poslaniec2018 05

Do spowiedzi trzeba się przygotować! To oczywiste. Nieporozumieniem byłoby zaraz po wejściu do kościoła rozglądać się za najkrótszą kolejką do konfesjonału, żeby jak najszybciej się wyspowiadać. Pamiętajmy! Sprawy Boże należy traktować poważnie, z szacunkiem i bez pośpiechu.

Kościół jasno i wyraźnie mówi nam o tym, co jest konieczne, aby Sakrament Pokuty przyjąć ważnie i godnie. Chodzi tu oczywiście o pięć warunków dobrej spowiedzi:

  1. 1. Rachunek sumienia.
  2. 2. Żal za grzechy.
  3. 3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. 4. Wyznanie grzechów czyli szczera spowiedź.
  5. 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Te pięć warunków powinniśmy wypełnić najlepiej, jak możemy - starannie. Posłaniec - Maj 2018

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji