fb
PMK Mannheim

Galerie zdjęć

2018, liczba galerii: 3

2017, liczba galerii: 26

2016, liczba galerii: 17

2015, liczba galerii: 20

2014, liczba galerii: 18

2013, liczba galerii: 33

2012, liczba galerii: 34

2011, liczba galerii: 14

2010, liczba galerii: 11

2009, liczba galerii: 2

Jan Paweł II
Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Luty 2018

Gazeta Parafialna