fb
PMK Mannheim

Aktualności

Spotkanie aspirantów

Niedziela (19.11.17), St.Matthäus-Spitalkirche (E 6), godz. 10.30

Wieczór Muzyczno–Poetycki. Przychodzimy, odchodzimy…

Sobota (18.11.17), Sala PMK (D 6,9-11), godz. 20.00

Spotkanie Bractwa Słowa Bożego

Niedziela (12.11.17), St.Matthäus-Spitalkirche (E6), godz. 13.00

Msza rodzinna. Święto Niepodległości

Niedziela (12.11.17), St.Matthäus-Spitalkirche (E6), godz. 12.00

Spotkanie aspirantów

Niedziela (12.11.17), St.Matthäus-Spitalkirche (E6), godz. 10.30

Dyskusyjny Klub Filmowy. Jack Strong

Sobota (11.11.17), Sala PMK (D6,9-11), godz. 20.00

Próba Armii Pana

St.Matthäus-Spitalkirche (E6), Sobota (11.11.17) - godz. 10.00; niedziela (12.11.17) – godz. 11.00

Wieczór dla małżeństw

Piątek (10.11.17), St.Matthäus-Spitalkirche (E6), godz. 18.30

Poradnia rodzinna

Niedziela (05.11.17), Sala PMK (D6,9-11), godz. 10.30

Katecheza przedmałżeńska. Dzień trzeci

Niedziela (05.11.17), St. Matthäus-Spitalkirche (E6), godz. 12.00
Jan Paweł II
Od najdawniejszych czasów aż do naszych dni w ludzkiej kulturze pojawiają się odpowiedzi pesymistyczne, które redukują obszar życia tylko do wymiaru ziemskiego. Nawet w Starym Testamencie niektóre wersety Księgi Koheleta mówią o starości jako o walącej się budowli, która zostaje całkowicie i ostatecznie zniszczona przez śmierć (por. 12, 1-7). Ale właśnie w świetle tych pesymistycznych odpowiedzi jeszcze wyraźniejszych kształtów nabiera pełna nadziei wizja, promieniująca z całego Objawienia, a zwłaszcza z Ewangelii: «Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych» (Łk 20, 38). Apostoł Paweł poświadcza, że Bóg, który daje życie umarłym (por. Rz 4, 17), przywróci życie także naszym śmiertelnym ciałom (por. Rz 8, 11). Jezus zaś tak mówi o sobie: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki»(J 11, 25-26).

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Wieczór Muzyczno - Poetycki : 18.11.2017

Gazeta Parafialna