fb
PMK Mannheim
« powrót do listy aktualności

Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Obchody zewnętrzne

04.08.2017

W NIEDZIELĘ (13.08.17) – zewnętrzne obchody Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze święte w Mannheim o godz. 9.30 i 12.00. O godz. 10.30poradnia socjalna. Zapraszamy!

Jan Paweł II
Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Rekolekcje 2018

Gazeta Parafialna