fb Polska Misja Katolicka w Mannheim

Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie.
Jan Paweł II

Najnowsze galerie

Aktualności

Sobota (24.02.18), St. Matthäus-Spitalkirche (E 6), godz. 17.30
Piątek (23.02.18), Sala PMK (D 6,9-11), godz. 20.00
zobacz więcej aktualności »