fb
PMK Mannheim

Grupy parafialne

GRUPY I INICJATYWY W PMK MANNHEIM

Grupa

Spotyka się…

Liturgiczna Służba Ołtarza 

w drugie niedziele miesiąca o godz. 10.45 i 13.00

Chór „Echo”

w środy o godz. 19.00 

Odnowa w Duchu Św.

w piątki po mszy św.

Krąg biblijny

w czwarte piątki miesiąca po mszy św.

Seniorzy

w pierwszą środę miesiąca o godz. 16.00

GRUPY NIEZALEŻNE OD PMK MANNHEIM

AA - Pogoda ducha

we wtorki o godz. 20.00

Jan Paweł II
Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Luty 2018

Gazeta Parafialna