fb
PMK Mannheim

Grupy parafialne

GRUPY I INICJATYWY W PMK MANNHEIM

Grupa

Spotyka się…

Liturgiczna Służba Ołtarza 

w drugie niedziele miesiąca o godz. 10.45 i 13.00

Chór „Echo”

w środy o godz. 19.00 

Odnowa w Duchu Św.

w piątki po mszy św.

Krąg biblijny

w czwarte piątki miesiąca po mszy św.

Seniorzy

w pierwszą środę miesiąca o godz. 16.00

GRUPY NIEZALEŻNE OD PMK MANNHEIM

AA - Pogoda ducha

we wtorki o godz. 20.00

Jan Paweł II
Eucharystia — sakrament Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Sakrament — znak widzialny liturgii Kościoła. W tym znaku Jego paschalna tajemnica trwa w sposób rzeczywisty: rzeczywistością Najświętszego Sakramentu naszej wiary. Chrystus, który „przez własną krew wszedł do wiecznego przybytku, aby się wstawiać za nami” (por. Hbr 9, 12.24) jako „jedyny Pośrednik między Bogiem i ludźmi” (por. 1 Tm 2, 5), w tym sakramencie dopełnia z dnia na dzień słów swojej obietnicy: „Jestem z wami” (...) „jestem z wami aż do skończenia świata”. Słowo stało się Ciałem — i Słowo stało się sakramentem.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Wrzesień 2017

Gazeta Parafialna