fb
PMK Mannheim

Grupy parafialne

GRUPY I INICJATYWY W PMK MANNHEIM

Grupa

Spotyka się…

Liturgiczna Służba Ołtarza 

w drugie soboty miesiąca o godz. 16.30

Chór „Echo”

w środy o godz. 19.00 

Odnowa w Duchu Św.

w piątki po mszy św.

Krąg biblijny

w czwarte piątki miesiąca po mszy św.

Seniorzy

w pierwszą środę miesiąca o godz. 15.45

GRUPY NIEZALEŻNE OD PMK MANNHEIM

AA - Pogoda ducha

we wtorki o godz. 20.00

Jan Paweł II
Resurrexit, alleluja! Zmartwychwstał, alleluja! To radosne orędzie paschalne, które rozległo się z mocą tej nocy podczas Wigilii, również w tym roku umacnia naszą nadzieję. «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał» (Łk 24, 5-6). Tymi słowami Anioł dodaje otuchy niewiastom przybyłym do grobu. Te słowa liturgia paschalna powtarza także nam, ludziom trzeciego tysiąclecia: Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje pośród nas! Odtąd Jego imię brzmi: «Żyjący», śmierć nad Nim nie ma już żadnej władzy (por. Rz 6, 9).

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Maj 2017

Gazeta Parafialna