fb
PMK Mannheim

Duszpasterze i Rada Misji

W Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim proboszczami byli:

Ks. Prałat Juliusz Janusz

Ks. Prałat Kazimierz Latawiec

Obecnie funkcję proboszcza pełni ks. Bogusław Banach.

Od 1 września 2015 r. wikariuszem w Misji jest ks. Łukasz Kurmaniak.

Organem doradczym proboszcza jest Rada Misji.

Na podstronach można przeczytać krótkie życiorysy księży pracujących w PMK Mannheim oraz informację o Radzie Misji.

 

Jan Paweł II
Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Luty 2018

Gazeta Parafialna