fb
PMK Mannheim

Duszpasterze i Rada Misji

W Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim proboszczami byli:

Ks. Prałat Juliusz Janusz

Ks. Prałat Kazimierz Latawiec

Obecnie funkcję proboszcza pełni ks. Bogusław Banach.

Od 1 września 2015 r. wikariuszem w Misji jest ks. Łukasz Kurmaniak.

Organem doradczym proboszcza jest Rada Misji.

Na podstronach można przeczytać krótkie życiorysy księży pracujących w PMK Mannheim oraz informację o Radzie Misji.

 

Jan Paweł II
Eucharystia — sakrament Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Sakrament — znak widzialny liturgii Kościoła. W tym znaku Jego paschalna tajemnica trwa w sposób rzeczywisty: rzeczywistością Najświętszego Sakramentu naszej wiary. Chrystus, który „przez własną krew wszedł do wiecznego przybytku, aby się wstawiać za nami” (por. Hbr 9, 12.24) jako „jedyny Pośrednik między Bogiem i ludźmi” (por. 1 Tm 2, 5), w tym sakramencie dopełnia z dnia na dzień słów swojej obietnicy: „Jestem z wami” (...) „jestem z wami aż do skończenia świata”. Słowo stało się Ciałem — i Słowo stało się sakramentem.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Wrzesień 2017

Gazeta Parafialna