fb
PMK Mannheim

Duszpasterze i Rada Misji

W Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim proboszczami byli:

Ks. Prałat Juliusz Janusz

Ks. Prałat Kazimierz Latawiec

Obecnie funkcję proboszcza pełni ks. Bogusław Banach.

Od 1 września 2015 r. wikariuszem w Misji jest ks. Łukasz Kurmaniak.

Organem doradczym proboszcza jest Rada Misji.

Na podstronach można przeczytać krótkie życiorysy księży pracujących w PMK Mannheim oraz informację o Radzie Misji.

 

Jan Paweł II
Przybywając jako pielgrzym na Jasną Górę, pragnę stąd połączyć się sercem z wszystkimi, którzy przynależą do tej wielkiej duchowej wspólnoty, do tej ogromnej rodziny rozłożonej na całej ziemi polskiej, a także poza jej granicami. Pragnę, abyśmy wszyscy spotkali się w Sercu Matki. Nawiązuję łączność wiary, nadziei, modlitwy ze wszystkimi, którzy tutaj przybyć nie mogą.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Czerwiec 2017

Gazeta Parafialna