fb
PMK Mannheim

Duszpasterze i Rada Misji

W Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim proboszczami byli:

Ks. Prałat Juliusz Janusz

Ks. Prałat Kazimierz Latawiec

Obecnie funkcję proboszcza pełni ks. Bogusław Banach.

Od 1 września 2015 r. wikariuszem w Misji jest ks. Łukasz Kurmaniak.

Organem doradczym proboszcza jest Rada Misji.

Na podstronach można przeczytać krótkie życiorysy księży pracujących w PMK Mannheim oraz informację o Radzie Misji.

 

Jan Paweł II
Resurrexit, alleluja! Zmartwychwstał, alleluja! To radosne orędzie paschalne, które rozległo się z mocą tej nocy podczas Wigilii, również w tym roku umacnia naszą nadzieję. «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał» (Łk 24, 5-6). Tymi słowami Anioł dodaje otuchy niewiastom przybyłym do grobu. Te słowa liturgia paschalna powtarza także nam, ludziom trzeciego tysiąclecia: Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje pośród nas! Odtąd Jego imię brzmi: «Żyjący», śmierć nad Nim nie ma już żadnej władzy (por. Rz 6, 9).

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Maj 2017

Gazeta Parafialna