fb
PMK Mannheim

Poradnia Życia Rodzinnego

Poradnia Życia Rodzinnego

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10.30 można przyjść do nas (Sala PMK, D 6,9-11), by szukać pomocy w rozwiazywaniu konfliktów małżeńskich, partnerskich, rodzinnych i wychowawczych.

Można przyjść także po wsparcie w czasie rozłąki, czy po stracie bliskiej osoby.

Poradnia zajmuje się też pomocą w naturalnym planowaniu rodziny i odpowiedzialnym rodzicielstwie.

Oczywiście w niedzielę możliwy jest tylko pierwszy kontakt, inne spotkania można będzie umawiać indywidualnie w zależności od potrzeb.

Możliwy jest także kontakt pod numerem telefonu 0163 269 76 71

Zapraszamy!

Jan Paweł II
Eucharystia — sakrament Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Sakrament — znak widzialny liturgii Kościoła. W tym znaku Jego paschalna tajemnica trwa w sposób rzeczywisty: rzeczywistością Najświętszego Sakramentu naszej wiary. Chrystus, który „przez własną krew wszedł do wiecznego przybytku, aby się wstawiać za nami” (por. Hbr 9, 12.24) jako „jedyny Pośrednik między Bogiem i ludźmi” (por. 1 Tm 2, 5), w tym sakramencie dopełnia z dnia na dzień słów swojej obietnicy: „Jestem z wami” (...) „jestem z wami aż do skończenia świata”. Słowo stało się Ciałem — i Słowo stało się sakramentem.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Sierpień 2017

Gazeta Parafialna