fb
PMK Mannheim

Poradnia Życia Rodzinnego

Poradnia Życia Rodzinnego

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10.30 można przyjść do nas (Sala PMK, D 6,9-11), by szukać pomocy w rozwiazywaniu konfliktów małżeńskich, partnerskich, rodzinnych i wychowawczych.

Można przyjść także po wsparcie w czasie rozłąki, czy po stracie bliskiej osoby.

Poradnia zajmuje się też pomocą w naturalnym planowaniu rodziny i odpowiedzialnym rodzicielstwie.

Oczywiście w niedzielę możliwy jest tylko pierwszy kontakt, inne spotkania można będzie umawiać indywidualnie w zależności od potrzeb.

Możliwy jest także kontakt pod numerem telefonu 0163 269 76 71

a także adresem mailowym: poradnia.rodzinna@web.de

Zapraszamy!

Poradnia Życia Rodzinnego angażuje się także w przygotowanie i przeprowadzenie katechezy przedmałżeńskiej.

Więcej informacji można znaleźć tutaj (proszę kliknąć na link).

 

 

Jan Paweł II
Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Rekolekcje 2018

Gazeta Parafialna