fb
PMK Mannheim

Poradnia Życia Rodzinnego

Poradnia Życia Rodzinnego

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10.30 można przyjść do nas (Sala PMK, D 6,9-11), by szukać pomocy w rozwiazywaniu konfliktów małżeńskich, partnerskich, rodzinnych i wychowawczych.

Można przyjść także po wsparcie w czasie rozłąki, czy po stracie bliskiej osoby.

Poradnia zajmuje się też pomocą w naturalnym planowaniu rodziny i odpowiedzialnym rodzicielstwie.

Oczywiście w niedzielę możliwy jest tylko pierwszy kontakt, inne spotkania można będzie umawiać indywidualnie w zależności od potrzeb.

Możliwy jest także kontakt pod numerem telefonu 0163 269 76 71

Zapraszamy!

Jan Paweł II
Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona — radosna, bolejąca, chwalebna, zawsze u boku Syna — jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Październik 2017

Gazeta Parafialna