fb
PMK Mannheim

Poradnia Życia Rodzinnego

Poradnia Życia Rodzinnego

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10.30 można przyjść do nas (Sala PMK, D 6,9-11), by szukać pomocy w rozwiazywaniu konfliktów małżeńskich, partnerskich, rodzinnych i wychowawczych.

Można przyjść także po wsparcie w czasie rozłąki, czy po stracie bliskiej osoby.

Poradnia zajmuje się też pomocą w naturalnym planowaniu rodziny i odpowiedzialnym rodzicielstwie.

Oczywiście w niedzielę możliwy jest tylko pierwszy kontakt, inne spotkania można będzie umawiać indywidualnie w zależności od potrzeb.

Możliwy jest także kontakt pod numerem telefonu 0163 269 76 71

Zapraszamy!

Poradnia Życia Rodzinnego angażuje się także w przygotowanie i przeprowadzenie katechezy przedmałżeńskiej.

Więcej informacji można znaleźć tutaj (proszę kliknąć na link).

 

 

Jan Paweł II
«Oto Pan Bóg przychodzi z mocą» (Iz 40, 10). Słowa Proroka brzmią jeszcze bardziej dobitnie i znacząco w atmosferze Adwentu, który właśnie przeżywamy. Adwent jest bowiem czasem czujnego oczekiwania na Mesjasza, który «przychodzi z mocą», aby wyzwolić swój lud. Już za kilka dni powitamy Go w ubóstwie betlejemskiej stajenki. Na końcu czasów przybędzie jako zwycięski Król, ale już teraz nieustannie «przychodzi, aby odnowić świat». Musimy nauczyć się rozpoznawać «znaki» Jego obecności w wydarzeniach dziejowych. Liturgia tego okresu zaprasza nas do szukania Go i odkrycia, że jest blisko, także wtedy, kiedy się od Niego oddalamy, schodząc na błędne drogi, prowadzące donikąd. Jeśli Go szukamy, to dlatego, że On pierwszy szukał nas i odnalazł. Stąd nawet w trudnych sytuacjach i w mrocznych chwilach życia serca wierzących niezmiennie przepełnia nadzieja i radość.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Grudzień 2017

Gazeta Parafialna