fb
PMK Mannheim

Zapraszamy

W Wielkim Poście

Droga Krzyżowa – w każdy piątek ok. godz. 19.00

Gorzkie Żale – w każdą sobotę ok. godz. 19.15

01.03.2017

Spotkanie 50+

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 15.45

01.03.2017

Środa popielcowa. Msza św.

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

02.03.2017

Pierwszy czwartek miesiąca. Msza św. i adoracja eucharystyczna

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

03.03.2017

Spotkanie Dzieci Bożych

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 17.00

03.03.2017

Pierwszy piątek miesiąca.

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

04.03.2017

Spotkanie AA Pogoda Ducha w kolejną rocznicę powstania

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 15.00

04.03.2017

Spotkanie ministrantów

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 16.30

05.03.2017

Uroczysta Msza św. i poświęcenie obrazu św. Maksymiliana Marii Kolbego

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 12.00

06.03.2017

Rozpoczęcie katechez przedmałżeńskich. Kolejne terminy: 13.03.2017, 20.03.2017, 27.03.2017, 03.04.2017

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 20.00

11.03.2017

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci pierwszokomunijne

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

11.03.2017

Dyskusyjny Klub Filmowy. Film: „Ida

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 20.00

12.03.2017

Spotkanie Bractwa Słowa Bożego

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 13.00

17.03.2017

Wieczór Uwielbienia i Modlitwy

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

18.03.2017

Wręczenie krzyży kandydatom do Bierzmowania

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

23.03.2017

Rada Misji

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 19.30

24.03.2017

Krąg Biblijny

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 20.00

25.03.2017

Próba scholi

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 16.30

25.03.2017

Autorski wieczór poetycki

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 20.00

26.03.2017

Msza rodzinna

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 12.00

31.03.2017

Rozpoczęcie rekolekcji

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

Jan Paweł II
«Rozdzierajcie (...) serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!» (Jl 2, 13). Tymi słowami proroka Joela liturgia wprowadza nas dziś w Wielki Post. W rzeczywistości nawrócenie serca wskazuje nam zasadniczy wymiar szczególnego czasu łaski, do którego przeżywania się przygotowujemy. Ponadto daje nam głęboką motywację, dzięki której stajemy się zdolni znowu podjąć drogę prowadzącą do Boga: jest nią uświadomienie sobie na nowo, że Pan jest miłosierny, a każdy człowiek jest dzieckiem umiłowanym przez Niego i wezwanym do nawrócenia. Odczytany przed chwilą prorocki tekst przypomina, dzięki wielkiemu bogactwu symboli, że duchowe zaangażowanie musi wyrazić się w konkretnych wyborach i czynach; że prawdziwe nawrócenie nie może sprowadzać się do zewnętrznych form lub bliżej nieokreślonych zamiarów, lecz wymaga włączenia w ten proces i przemiany całego życia. Wezwanie «nawróćcie się do Pana, Boga waszego» zakłada oderwanie się od tego wszystkiego, co nas oddala od Niego. To oderwanie się stanowi nieodzowny punkt wyjścia, by powrócić do przymierza z Bogiem, zerwanego przez grzech.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Kwiecień 2017

Gazeta Parafialna