fb
PMK Mannheim

Zapraszamy

Październik 2017

W październiku

Po Mszach świętych w środy, piątki i soboty – nabożeństwo różnicowe

04.10.2017

Spotkanie Seniorów

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: 16.00

05.10.2017

Pierwszy czwartek miesiąca. Msza św. i adoracja

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

06.10.2017

Pierwszy Piątek Miesiąca. Noc Fatimska SDB

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: od godz. 17.00

06.10.2017

Pierwszy Piątek Miesiąca. Spowiedź

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Spowiedź: 17.30

06.10.2017

Pierwszy Piątek Miesiąca. Msza święta

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Msza św.: 18.30

06.10.2017

Pierwszy Piątek Miesiąca. Nabożeństwo rózańcowe

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 19.00

07.10.2017

Nabożeństwo pierwszosobotnie

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 17.30

08.10.2017

Dzień papieski. Msze święte z modlitwami do św. Jana Pawła II

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 9.30 i 12.00

08.10.2017

Spotkanie ministrantów

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 10.45

08.10.2017

Spotkanie Bractwa Słowa Bożego

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 13.15

12.10.2017

Zebranie Rady Misji

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: 19.30

13.10.2017

Wieczór Uwielbienia i Modlitwy

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

14.10.2017

Dyskusyjny Klub Filmowy: Smoleńsk

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: 20.00

16.10.2017

Katecheza komunijna. Spotkanie rodziców

Miejsce: Sala PMK (D 6, 9-11); Grupa I 17.00, Grupa II – 18.00.

21.10.2017

Katecheza Komunijna. Poświęcenie i wręczenie różańców

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

27.10.2017

Krąg Biblijny

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: 20.00

28.10.2017

Adoracja Eucharystyczna w ciszy i okazja do spowiedzi świętej

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 17.30

31.10.2017

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza wigilii.

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

 

Jan Paweł II
Od najdawniejszych czasów aż do naszych dni w ludzkiej kulturze pojawiają się odpowiedzi pesymistyczne, które redukują obszar życia tylko do wymiaru ziemskiego. Nawet w Starym Testamencie niektóre wersety Księgi Koheleta mówią o starości jako o walącej się budowli, która zostaje całkowicie i ostatecznie zniszczona przez śmierć (por. 12, 1-7). Ale właśnie w świetle tych pesymistycznych odpowiedzi jeszcze wyraźniejszych kształtów nabiera pełna nadziei wizja, promieniująca z całego Objawienia, a zwłaszcza z Ewangelii: «Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych» (Łk 20, 38). Apostoł Paweł poświadcza, że Bóg, który daje życie umarłym (por. Rz 4, 17), przywróci życie także naszym śmiertelnym ciałom (por. Rz 8, 11). Jezus zaś tak mówi o sobie: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki»(J 11, 25-26).

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Wieczór Muzyczno - Poetycki : 18.11.2017

Gazeta Parafialna