fb
PMK Mannheim

Zapraszamy

W Wielkim Poście

Droga Krzyżowa – w każdy piątek ok. godz. 19.00

Gorzkie Żale – w każdą sobotę ok. godz. 19.15

31.03.2017

Rekolekcje parafialne. Msza święta z nauką rekolekcyjną i Droga Krzyżowa z adoracją krzyża

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

01.04.2017

Rekolekcje parafialne. Msza święta z nauką rekolekcyjną i Gorzkie Żale

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

02.04.2017

Rekolekcje parafialne. Msze święte z nauką rekolekcyjną

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 9.30 i 12.00

02.04.2017

Rekolekcje parafialne. Spowiedź wielkopostna Msze św. z nauką rekolekcyjną

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.00

03.04.2017

Ostatnia katecheza przedmałżeńska

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 20.00

05.04.2017

Spotkanie seniorów

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 15.45

06.04.2017

Pierwszy czwartek miesiąca. Msza święta i adoracja eucharystyczna

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

07.04.2017

Pierwszy piątek miesiąca. Spotkanie Dzieci Bożych

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 17.00

07.04.2017

Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź i Msza święta

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: Spowiedź 17.30; Msza św. 18.30

09.04.2017

Niedziela Palmowa. Msze święte

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 9.30 i 12.00

13.04.2017

Wielki Czwartek. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

14.04.2017

Wielki Piątek. Droga Krzyżowa

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 10.00

14.04.2017

Wielki Piątek. Liturgia Męki Pańskiej

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 15.00

15.04.2017

Wielka Sobota. Poświęcenie Pokarmów

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00

15.04.2017

Obrzędy Wigilii Paschalnej

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 21.00

16.04.2017

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msze święte

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 9.30 i 12.00; 16.00 – Brühl-Rohrhof

17.04.2017

Poniedziałek Wielkanocny. Msze święte

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 9.30 i 12.00

22.04.2017

Dyskusyjny Klub Filmowy. Temat: Dzieci Ireny Sendlerowej

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 20.00

23.04.2017

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Msze święte

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 9.30 i 12.00; 16.00 – Heidelberg

24.04.2017

Próba przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.00

27.04.2017

Próba przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.00

28.04.2017

Krąg Biblijny. Świadectwa Ewangelii na temat zmartwychwstania Jezusa

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 19.30

29.04.2017

Pierwsza Spowiedź Święta

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 10.00

29.04.2017

Próba scholi

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 14.00

29.04.2017

Adoracja eucharystyczna w ciszy i okazja do spowiedzi świętej

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 17.30

30.04.2017

Próba scholi

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 8.30

30.04.2017

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 9.30

Jan Paweł II
Resurrexit, alleluja! Zmartwychwstał, alleluja! To radosne orędzie paschalne, które rozległo się z mocą tej nocy podczas Wigilii, również w tym roku umacnia naszą nadzieję. «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał» (Łk 24, 5-6). Tymi słowami Anioł dodaje otuchy niewiastom przybyłym do grobu. Te słowa liturgia paschalna powtarza także nam, ludziom trzeciego tysiąclecia: Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje pośród nas! Odtąd Jego imię brzmi: «Żyjący», śmierć nad Nim nie ma już żadnej władzy (por. Rz 6, 9).

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Maj 2017

Gazeta Parafialna