fb
PMK Mannheim

Zapraszamy

Styczeń 2018

27.01.2018

Adoracja eucharystyczna w ciszy i okazja do spowiedzi świętej

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: godz. 17.30

Luty 2018

01.02.2018

Pierwszy czwartek miesiąca. Msza św. i adoracja

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30

02.02.2018

Spotkanie Dzieci Bożych

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: godz. 17.00

02.02.2018

Ofiarowanie Pańskie. Spowiedź, Msza święta

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Spowiedź: 17.30, Msza: 18.30

03.02.2018

Spotkanie karnawałowe dla dzieci

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: godz. 16.00

03.02.2018

Msza święta. Poświęcenie świec i książeczek

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: godz. 18.30

03.02.2018

Spotkanie dla pomagających

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: godz. 19.30

04.02.2018

Poradnia rodzinna

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: godz. 10.30

05.02.2018

Katecheza komunijna. Spotkanie dla rodziców

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: godz. 17.00 i 18.00

07.02.2018

Spotkanie seniorów

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: godz. 16.00

09.02.2018

Wieczór dla małżeństw. Msza święta i spotkanie

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: godz. 18.30

10.02.2018

Otwarty Meeting AA – 8 rocznica powstania

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: godz. 15.00

11.02.2018

Msze święte z błogosławieństwem chorych

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: godz. 9.30 i 12.00

14.02.2018

Środa Popielcowa. Msza święta z posypaniem głów popiołem

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: godz. 18.30

16.02.2018

Katecheza przedmałżeńska. Msza święta, Droga Krzyżowa i konferencja

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: od godz. 18.30

17.02.2018

Katecheza przedmałżeńska. Konferencje, Msza święta i Gorzkie Żale

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: od godz. 10.00

17.02.2018

Dyskusyjny Klub Filmowy. Pod mocnym aniołem

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: godz. 20.00

18.02.2018

Katecheza przedmałżeńska. Msza święta i konferencje

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: od godz. 12.00

23.02.2018

Krąg Biblijny

Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: godz. 20.00

24.02.2018

Adoracja eucharystyczna w ciszy i okazja do spowiedzi świętej

Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: godz. 17.30

Jan Paweł II
Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Luty 2018

Gazeta Parafialna