fb
PMK Mannheim

Kalendarz liturgiczny

SOBOTA: 18.11.2017 – 33 niedziela zwykła (Vorabendmesse) – zielony

18.30

Wypominki

 1. O szczęśliwą wieczność dla zmarłego + Zygmunta Kot.
 2. O szczęśliwą wieczność dla zmarłego + Józefa Moniak – w 1 rocznicę śmierci oraz dla zmarłych z rodziny Moniak i dla + Zbigniewa Manieckiego.
 3. O szczęśliwą wieczność dla zmarłego + Ryszarda Bartkiewicza – w 4 rocznicę śmierci.

NIEDZIELA: 19.11.2017 – 33 niedziela zwykła – zielony

9.30

Wypominki

 1. W intencji Igora – podziękowanie za łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej  i powodzenie w nauce na studiach.   

12.00

Wypominki

 1. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla poczętego dziecka oraz Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Gabriela i dla rodziców.
 2. O szczęśliwą wieczność dla zmarłych: ++ Józefy i Kazimierza Kandela.

16.00

Brühl-Rohrhof

 1. O szczęśliwą wieczność dla zmarłej + Anny Piech. Z intencji Beaty i Jana.

ŚRODA: 22.11.2017 – Św. Cecyli, dziew. i męcz. – czerwony  

18.30

Wypominki

 1. Jako podziękowanie za łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Ewy Kostyrskiej, Anny Kostyrskiej i Łukasza Kostyrskiego.
 2. Jako podziękowanie za łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Maksymiliana Niegosz.
 3. O szczęśliwą wieczność dla zmarłego + Stanisława Barańskiego.

PIĄTEK: 24.11.2017 – Św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy – czerwony

18.30

Wypominki

 1. O szczęśliwą wieczność dla zmarłej + Genowefy Biecki.
 2. O szczęśliwą wieczność dla zmarłych: ++ Edward i Józefa Drożdżyk, ++ Stanisławy i Zdzisława Lis, ++ Zygmunta i Heleny Kozak, + Ryszarda Bulejak, + Lidii Biereth i jej męża oraz + Anny Kielec.

SOBOTA: 25.11.2017 – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (Vorabendmesse) – biały  

17.30

Adoracja eucharystyczna w ciszy i okazja do spowiedzi świętej.

18.30

Wypominki

 1. O szczęśliwą wieczność dla zmarłych: męża + Stanisława Kobak, ++Henryki i Czesława Olszewskich, ++ Stanisława i Stanisława Olszewskich, + Horsta Meier.
 2. O szczęśliwą wieczność dla zmarłego + Tadeusza Kucharczyk (zmarły 31.10.2017)
 3. O szczęśliwą wieczność dla zmarłych: + Marii, + Piotra, + Stanisława, + Antoniego, + Krystyny Mokrzyckich, + Karola, + Joanny, + Adasia Bara.
Jan Paweł II
Od najdawniejszych czasów aż do naszych dni w ludzkiej kulturze pojawiają się odpowiedzi pesymistyczne, które redukują obszar życia tylko do wymiaru ziemskiego. Nawet w Starym Testamencie niektóre wersety Księgi Koheleta mówią o starości jako o walącej się budowli, która zostaje całkowicie i ostatecznie zniszczona przez śmierć (por. 12, 1-7). Ale właśnie w świetle tych pesymistycznych odpowiedzi jeszcze wyraźniejszych kształtów nabiera pełna nadziei wizja, promieniująca z całego Objawienia, a zwłaszcza z Ewangelii: «Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych» (Łk 20, 38). Apostoł Paweł poświadcza, że Bóg, który daje życie umarłym (por. Rz 4, 17), przywróci życie także naszym śmiertelnym ciałom (por. Rz 8, 11). Jezus zaś tak mówi o sobie: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki»(J 11, 25-26).

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Wieczór Muzyczno - Poetycki : 18.11.2017

Gazeta Parafialna