Wybory do Rady Misji

Lista Kandydatów 2021

Wybory do Rady Misji

w Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim

Mannheim: 25/26 września 2021 r.

Brühl-Rohrhof: 19 września 2021 r.

Heidelberg: 26 września 2021 r.

Głosowanie korespondencyjne: od 22 sierpnia do 22 września 2021 r.

W Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim wybieramy do Rady 9 członków.

Każdy uprawniony do głosowania ma 9 głosów, które może oddać na kandydata, zaznaczając krzyżyk obok nazwiska. Na jednego kandydata można oddać tylko 1 głos!

Oddanie więcej niż 9 głosów spowoduje nieważność karty do głosowania.

LISTA KANDYDATÓW

(czytaj jako PDF)

Informacja o wyborach do Rady Misji

4

We wrześniu 2021 r. planujemy przeprowadzić zalegle wybory do Rady Misji.

Uprawnionym do głosowania jest każdy, kto ukończył 16 lat i bierze udział w duszpasterstwie prowadzonym przez Polską Misję Katolicką w Mannheim.

W sposób bezpośredni będzie można oddać swój głos: 25 i 26 września 2021 r. w Mannheim, 19 września 2021 w Brühl-Rohrhof oraz 26 września 2021 w Heidelbergu.

Czytaj więcej...

Czym jest Rada Misji

Rada Misji jest gremium doradczym księdza proboszcza. Ma ona pomagać w planowaniu duszpasterstwa oraz w rozwiązywaniu szczególnych problemów katolików należących do Misji.

Radę Misji tworzą: ksiądz proboszcz, wybrani członkowie oraz osoby dobrane przez Radę (liczba dobranych osób nie może przekraczać 1/3 bezpośrednio wybranych członków).

Inni pracownicy pastoralni (także inni księża) należą do Rady tylko z głosem doradczym.

Czytaj więcej...

Komisja Wyborcza

Zadania Komisji Wyborczej:
1) Przygotowanie list wyborczych
2) Dopuszczenie i sporządzenie listy kandydatów
3) Ustalenie i ogłoszenie sposobu głosowania
4) Podliczenie i ogłoszenie wyniku wyborów
    a. Ogłoszenie wyników w ciągu 4 tygodni od dnia wyborów
    b. Wynik nabiera mocy prawnej, gdy nie ma odwołania (które możliwe w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników)

Skład Komisji Wyborczej
Komisję Wyborczą tworzą
1) Proboszcz
2) 4 wybranych członków (wybiera ich obecna Rada Misji)

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji