Wybory do Rady Misji

Wybory przełożone na inny termin

W związku z epidemią wywołaną nowym koronawirusem, wybory do Rady Misji muszą zostać przełożone.

Nowy termin wyborów zostanie ogłoszony.

Lista Kandydatów 2020

Lista Kandydatów

do Wyborów Rady Misji

21/22 marca 2020

w Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim

W naszej Misji wybieramy do Rady 9 członków.

Każdy uprawniony do głosowania ma 9 głosów, które może oddać na kandydata, zaznaczając krzyżyk obok nazwiska.

Na jednego kandydata można oddać 1 głos!

Czytaj jako PDF.

Informacja o wyborach do Rady Misji

21 i 22 marca 2020 r. w diecezji Fryburg (Freiburg) odbędą się wybory do Rad Parafialnych. Będziemy wtedy wybierać także naszą Radę Misji.

Uprawnionym do głosowania jest każdy członek Kościoła katolickiego, który w dniu wyborów ukończył 16 lat i należy do Misji lub dopisał się do listy wyborców.

Wybranym może zostać członek Kościoła katolickiego, kto ukończył 18 lat, należy do Misji, został zaakceptowany jako kandydat przez Komisję Wyborczą (znajduje się między innymi w tzw. sytuacji regularnej) i wyraził zgodę na kandydowanie.

Kandydatów do Rady Misji może zgłosić każdy uprawniony do głosowania. Osoba zgłaszająca może podać więcej kandydatów.

Czytaj więcej...

Czym jest Rada Misji

Rada Misji jest gremium doradczym księdza proboszcza. Ma ona pomagać w planowaniu duszpasterstwa oraz w rozwiązywaniu szczególnych problemów katolików należących do Misji.

Radę Misji tworzą: ksiądz proboszcz, wybrani członkowie oraz osoby dobrane przez Radę (liczba dobranych osób nie może przekraczać 1/3 bezpośrednio wybranych członków).

Inni pracownicy pastoralni (także inni księża) należą do Rady tylko z głosem doradczym.

Czytaj więcej...

Komisja Wyborcza

Zadania Komisji Wyborczej:
1) Przygotowanie list wyborczych
2) Dopuszczenie i sporządzenie listy kandydatów
3) Ustalenie i ogłoszenie sposobu głosowania
4) Podliczenie i ogłoszenie wyniku wyborów
    a. Ogłoszenie wyników w ciągu 4 tygodni od dnia wyborów
    b. Wynik nabiera mocy prawnej, gdy nie ma odwołania (które możliwe w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników)

Skład Komisji Wyborczej
Komisję Wyborczą tworzą
1) Proboszcz
2) 4 wybranych członków (wybiera ich obecna Rada Misji)

Czytaj więcej...

Najważniejsze ustalenia Komisji Wyborczej

1. Sposób głosowania
a. Bezpośredni, w kościele i na sali PMK, w sobotę 21.03.2020 i w niedzielę 22.03.2020. Wtedy też będą przygotowywane list wyborcze.

2. Sposób ogłoszenia informacji o wyborach
a. Posłaniec (grudzień 2019 / styczeń 2020 / luty 2020)
b. Ogłoszenie parafialne
c. Strona Internetowa
d. Plakat (gablota i sala)
e. Informacje mailowe do grup działających w Misji

3. Zasady zgłaszania i zatwierdzania kandydatów

a. Kandydatów może zgłosić każdy uprawniony do głosowania
    • Propozycja może zawierać więcej nazwisk
    • Konieczne są podpisy co najmniej 10 uprawnionych do głosowania
    • I pisemna zgoda na kandydowanie proponowanej osoby
b. Zgłoszenie kandydata jest możliwe do 26 stycznia 2020 roku.

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bernhard godz. 18:30
Niedziela - St.Bernhard godz. 11:00
Niedziela - St. Bernhard godz. 12:30
Niedziela - St. Bernhard godz. 14:00
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji