Szkoła Języka Polskiego działająca w ramach Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego (Polnische Schul- und Kulturgesellschaft e.V) przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim podlega Chrześcijańskiemu Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

Znajomość każdego języka jest wielką wartością. Prawda ta nabiera dodatkowego znaczenia, gdy chodzi o język ojczysty, język rodziców i dziadków. Język bowiem jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale również nośnikiem mentalności i kultury.

Dotychczas w naszej szkole uczyliśmy języka polskiego jako ojczystego, wykorzystując w tym celu podręczniki i programy z Polski. Jednakże nie da się w ciągu 60 godzin lekcyjnych zrealizować tych programów w pełnym wymiarze. Równocześnie trzeba uwzględnić fakt, że dla dzieci i młodzieży, najpóźniej od momentu pójścia do niemieckiej szkoły, język polski staje się językiem drugim. Zrodziła się więc myśl, by rozpocząć nauczanie języka polskiego jako obcego. Jednak i to nie do końca odpowiada rzeczywistości, ponieważ język polski dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Polskiej Szkoły całkiem obcy nie jest. Zwykle wynoszą oni z domu jakieś podstawy – czasem bardzo solidne – tego języka.

Po licznych rozmowach i konsultacjach postanowiliśmy w końcu, by trochę zaeksperymentować. W Polsce ukazały się właśnie podręczniki do nauczania języka polskiego wśród Polonii. I chyba to będzie najlepsza forma dla naszej szkoły. Formalnie nazywa się to: nauczanie języka polskiego jako odziedziczonego.

Od dotychczasowego tradycyjnego nauczania będzie się ono różniło formą, zbliżoną bardziej do nauczania języka obcego. Zawarte w nim będą jednak także elementy kultury, geografii i historii Polski. Oczywiście zostanie zachowany podział na grupy, z dwoma kryteriami przynależności, którymi będą: wiek i znajomość języka.

Mamy nadzieję, że nowa forma nauczania okaże się zarówno łatwiejsza, jak i atrakcyjniejsza dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie przyniesie też pożądany efekt.

Oprócz nauki języka polskiego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Polonii, między innymi poprzez organizowanie imprez kulturalnych i występów artystycznych.

Zajęcia z języka polskiego odbywają się w sali parafialnej PMK Mannheim (D6, 9- 11) w każdą sobotę (za wyjątkiem ferii szkolnych) od godz. 8:00 do godz. 16:00 w dziewięciu grupach wiekowych ( klasy od 1 do 9) oraz grupa uczniów bez znajomości języka polskiego. W roku szkolnym przewidzianych jest 60 jednostek lekcyjnych. Na zakończenie roku szkolnego wydawane są zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach języka polskiego oraz świadectwa szkolne.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszej szkoły odnajdą nas na stronie internetowej PMK Mannheim. Istnieje też możliwość telefonicznego zapisania dziecka do szkoły w sekretariacie PMK Mannheim (0621/ 24715),jak również zapisu można dokonać w soboty lekcyjne ( patrz terminy zajęć na stronie internetowej). Zapisy odbywają się przez cały rok.

Formularz zgłoszenia do Szkoły Języka Polskiego (proszę pobrać)

 

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji