Szkoła Języka Polskiego im Jana Pawła II w Mannheim działająca w ramach Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego (Polnische Schul- und Kulturgesellschaft e.V)  podlega Chrześcijańskiemu Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

Znajomość każdego języka jest wielką wartością. Prawda ta nabiera dodatkowego znaczenia, gdy chodzi o język ojczysty, język rodziców i dziadków. Język bowiem jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale również nośnikiem mentalności i kultury.

W naszej szkole prowadzimy nauczanie języka polskiego jako odziedziczonego.

Od  tradycyjnego nauczania różni się ono formą, zbliżoną bardziej do nauczania języka obcego. Zawarte w nim są jednak także elementy kultury, geografii i historii Polski. Oczywiście pozostaje zachowany podział na grupy, z dwoma kryteriami przynależności, którymi są: wiek i znajomość języka.

Oprócz nauki języka polskiego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Polonii, między innymi poprzez organizowanie imprez kulturalnych i występów artystycznych. 

Zajęcia z języka polskiego odbywają się w sali parafialnej PMK Mannheim (D6, 9- 11) w soboty (lub wtorki) - za wyjątkiem ferii szkolnych - od godz. 9:00 do godz. 17:00, po 1,5 godziny w poszczególnych grupach wiekowych (we wtorki od godz. 17.00 - 18.30). W roku szkolnym przewidzianych jest 60 jednostek lekcyjnych. Na zakończenie roku szkolnego wydawane są zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach języka polskiego oraz świadectwa szkolne.

Do szkoły przyjmujemy dzieci, które skończyły pierwszą klasę szkoły niemieckiej.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszej szkoły mogą pobrać formularz i wypełniony oddać w biurze PMK Mannheim lub w zakrystii. Zapisu można dokonać także bezposrednio u nauczycielek w soboty (lub wtorki) lekcyjne ( patrz terminy zajęć na stronie internetowej). Telefon kontaktowy: Monika Knafel 01575-4429571. Zapisy odbywają się przez cały rok.

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Mannheim jest dofinansowywana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji