Ks. Bogusław Banach, PMK Mannheim

Bo byłem głodny…

W niedzielę, dwa tygodnie temu, słuchaliśmy przypowieści o pannach mądrych i głupich. Najważniejszym pytaniem, które wtedy postawiliśmy, było pytanie o oliwę. A dokładniej: Co jest tą oliwą, której pannom głupim zabrakło, a panny mądre miały jej wystarczającą ilość?

Odpowiedź, która w kontekście całej Ewangelii według świętego Mateusza wydaje się być najbardziej właściwa, brzmi, że oliwą są dobre czyny. Chodzi więc o dobro; chodzi o konkretną miłość.

Dzisiejsza Ewangelia – z wizją sądu, sprawowanego przez Syna Człowieczego – jest dobitnym potwierdzeniem tej odpowiedzi.

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego… (Mt 25,34)

„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
(Mt 25,35-36)

Chodzi o konkretne dobro. Chodzi o miłość prostą i bardzo konkretną. To ona jest najważniejsza! To ona decyduje o naszym zbawieniu.

Chodzi o miłość…

Czytaj dalej 

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji